Jump to content
|SAPD|InToo

Regulamin Pozorantów

Recommended Posts

Z1xAQU1.png

 


Regulamin Grupy Pozorantów:


 

I. Postanowienia Ogólne

 1. Każdy pozorant zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu.
 2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania go.
 3. Będąc w grupie wypadkowej, należy pamiętać, o należytym reprezentowaniu naszego mienia.
 4. Grupa ta to skład, w której panuje hierarchizacja, oraz dyscyplina. Nie pozwalamy na zachowania haniebne takie jak prowokację, brak współpracy, brak pomocy, oraz obgadywanie itp.
 5. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, czy też nieodpowiedniego zachowania zarząd grupy wyciągnie do winowajcy odpowiednie konsekwencje (patrz punkt VIII)
 6. Każdy członek grupy zobowiązuje się do stawiania się na szkolenia/ćwiczenia, jak i wyrabianiu normy (2 akcje na 2 tygodnie), które muszą być zapisane w odpowiednim temacie.
 7. W Pozorantach obowiązuje hierarchia i poszanowanie względem siebie. Każdy członek grupy jest zobowiązany do poszanowania wyższej rangi, jak i wykonywaniu ich poleceń.
 8. Grupa pozorantów jest podzielona na rangi i korpusy:

Korpus kadry dowodzącej:

 • Dowódca pozorantów- Stopień przeznaczony od zarządu grupy
 • Zastępca dowódcy pozorantów - Stopień przeznaczony dla zastępcy rangi podanej wyżej.
 • Kierownik - Stopień przeznaczony do wspierania rang podanych wyżej.

Korpus Koordynatorów:

 

 • Koordynator - Stopień przeznaczony do wspierania zarządu, jak i nadzorowanie akcji.

Korpus Wykonawczy:

 • Starszy Specjalista
 • Specjalista
 • Młodszy Specjalista
 • Starszy Organizator
 • Organizator
 • Młodszy Organizator
 • Starszy Pozorant
 • Pozorant
 • Młodszy Pozorant

Korpus Szkoleniowy:

 • Adept - ranga przeznaczona dla osób, które znajdują się w akademii.

II. Obowiązki pozoranta podczas pełnienia jego "służby".

 1. Każdy członek pozorantów zobowiązany jest do czynnego wykonywania akcji, należytego zachowania podczas szkoleń/prezentacji grupy, jak i odpowiedniego zachowania na tle kooperacji ze służbami mundurowymi.
 2. Każdy członek pozorantów zobowiązany jest o odpowiedni dobór środków (pojazd, skin, miejsce, plan) do wykonywania akcji.
 3. Podczas wykonywania akcji należy pamiętać o hierarchii, jak i o tym, kto dowodzi akcją.
 4. Decyzje dowódcy akcji mają największy priorytet podczas zdarzenia.
 5. Podczas wykonywania akcji należy wykazywać się odpowiednim profesjonalizmem i odgrywać RP (Role Play) w sposób najlepszy, jaki potrafi.
 6. Po wykonaniu każdej akcji należy sporządzić odpowiednią dokumentację w temacie, który jest umieszczony w wewnętrznej strefie pozorantów.
 7. Każde użycie środków pozorantów powinno być traktowane z należytym szacunkiem.
 8. Każde użycie pojazdów pozorantów zobowiązuje do odstawienia ich w pierwotnym stanie (ABC + bak 1/2)

III. Czynności zabronione podczas bycia pozorantem.

 1. Kategorycznie zabrania się wynoszenia informacji z działów zamkniętych, jak i podawania haseł do działów/kanałów grupowych.
 2. Zabrania się działania na własną rękę bez zgody dowódcy akcji, bądź osób zarządzających grupą.
 3. Zabrania się używania pojazdów grupowych do celów prywatnych.
 4. Zabrania się użytkowania pojazdów grupowych przeznaczonych dla wyższej rangi bez zgody zarządu.
 5. Zabrania się używania pojazdów grupowych bez odpowiedniego przeszkolenia.
 6. Zabrania się używania rangi/środków dostępnych dla pozorantów, by uzyskać przewagę nad innymi graczami.
 7. Zabrania się wszczynania kłótni na chacie grupowym, jak i wysyłania na nim haseł.
 8. Zabrania się wykonywania akcji, użytku dla grupy w stanie nietrzeźwym, bądź pod wpływem używek.
 9. Zabrania się proszenia administracji o fixy na pojazdy grupowe.

IV. Zasady korzystania z pojazdów dostępnych w grupie pozorantów.

 1. Za każdy pojazd grupowy odpowiedzialny jest jego ostatni kierowca.
 2. Zabrania się używania pojazdów do celów prywatnych.
 3. Zabrania się zmieniania lakieru pojazdu bez wiedzy, jak i zgody osób zarządzających grupą.
 4. Każdy użytkownik pojazdu jest zobowiązany do odstawienia pojazdu w stanie pierwotnym (ABC i 1/2 baku)
 5. Kategorycznie zabronione jest porzucanie pojazdu - pozostawianie go poza bazą grupową.
 6. Kategorycznie zakazuje się używania pojazdów grupowych dla rangi Adept (akademia) bez zgody szkoleniowców/zarządu.

V. Kursy i szkolenia.

 1. Każdy pozorant zobowiązany jest do przejścia podstawowych kursów.
 2. Każdy pozorant może podejść do kursów dodatkowych, umożliwiających (od rangi) użytkowanie pojazdów o wymaganych kursach.
 3. Każdy pozorant ma możliwość usprawiedliwienia swojej nieobecności na szkoleniu.
 4. Każdy pozorant ma czas na usprawiedliwienia swojej nieobecności na szkoleniu max 24 godziny po odbytym szkoleniu. Usprawiedliwienia, które będą pisane po upływie czasu nie będą brane pod uwagę.

VI. Korzystanie ze środków komunikacji.

 1. Każdy pozorant ma dostęp do chatu grupowego (/cg1)
 2. Każdy pozorant zobowiązany jest do przestrzegania zasad serwerowych na chacie /cg1 (zakaz flood'u itp)
 3. Na chacie grupowym obowiązuje kategoryczny zakaz wysyłania jakichkolwiek haseł.
 4. Chat grupowy przeznaczony jest do komunikacji z innymi członkami pozorantów.
 5. Zabrania się używania chatu grupowego do celów prywatnych - ogłoszenia itp.
 6. Zabrania się przerywania innym korespondencji radiowej prowadzonej na chacie podczas akcji.
 7. Zabrania się przeszkadzania osobom odgrywającym akcje na kanałach przeznaczonych dla grupy.

VII. Zasady korzystania z wypłat.

 1. Każdy pozorant otrzymuje wypłatę za przepracowaną ilość godzin na danej akcji.
 2. Wypłaty są przyznawane co 2 tygodnie.
 3. System nagradzania za akcje:

Jako pozorant:

 • 30 minut akcji - 500e.
 • 60 minut akcji - 1000e.

Jako dowódca akcji:

 • 30 minut akcji - 800e.
 • 60 minut akcji - 1800e.


VIII. System karania.

 1. Każdy pozorant jest oceniany ze względu na jego zachowanie na "służbie", jak i poza nią.
 2. Każdy pozorant może być ukarany za czyn nie wymieniony w regulaminie, jeśli zarząd uzna taką decyzję za stosowną.
 3. Zarząd nakłada kary po wcześniejszych ustaleniach, według wagi dokonanego niedozwolonego czynu.
 4. Zarząd zastrzega sobie sposób nadawania kar.
 5. Ze względu na odpowiednie przewinienie kara może być nałożona na rzecz serwerową - prawo jazdy, licencja lotnicza, mute, ban.
 6. Za wynoszenie informacji z grupy osoba, która dokonała się takiego czynu może zostać zbanowana na serwerze, forum, jak i na komunikatorach głosowych.
 7. Za niestosowanie się do regulaminu pozoranci mogą zostać nałożone 5 rodzaje kar:
 • rozmowa dyscyplinarna - Rozmowa dyscyplinarna to najmniejszy wymiar kary i nie wiąże się z żadnymi większymi konsekwencjami.
 • ostrzeżenie - Nałożenie ostrzeżenia skutkuje zapisaniem faktu w kartotekach grupy wraz z zapisanym powodem. 2 ostrzeżenia wiążą się z zawieszeniem gracza na okres tygodnia. 3 ostrzeżenia skutkują wydaleniem dyscyplinarnym. Ostrzeżenie ulega dezaktywacji po okresie 2 miesięcy od nadania.
 • zawieszenie - Zawieszenie wiąże się z utratą praw i czasowym usunięciem z jednostki. Każde zawieszenie będzie indywidualnie określane na jaki okres czasu. Trzy zawieszenia równają się ze zwolnieniem dyscyplinarnym.
 • degradacja - Każda forma degradacji skutkuje wpisem do kartoteki.
 • zwolnienie dyscyplinarne. - Zwolnienie dyscyplinarne może skutkować kategorycznym zakazem powrotu do grupy (rekrutacja), oraz wpisaniem na czarną listę.

Niniejszy regulamin może ulec zmianie w każdej chwili. Zarząd Pozorantów zastrzega sobie prawo do edycji wyżej spisanych zasad.
 

Regulamin opracowany przez: Czekolada37.

Dla: Grupa Pozorantów

Zabrania się kopiowania regulaminu bez zgody zarządu.

 

 

Edited by |BodyWoj|Valdrigar*
Aktualizacja punktów regulaminu.
 • Like 45
 • Thanks 1
 • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aktualizacja regulaminu grupy.

Edited by Solut
Literówka
 • Like 4
 • Okay 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...