Jump to content
lajoN

Redakcja Prasowa K69-News - Regulamin grupy

Aloxar*

 Redakcja Prasowa K69-News - Regulamin grupy.

Message added by Aloxar*

Recommended Posts

oMrAPyX.png


 Redakcja Prasowa K69-News - Regulamin grupy


I. Postanowienia ogólne:

§ 1. Każdy członek grupy jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu.
§ 2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
§ 3. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu zarząd będzie wyciągał odpowiednie konsekwencje, o których mowa w punkcie IV.
§ 4. Członek redakcji powinien być wzorem dla graczy w kwestiach zachowania, jak i szanowania oraz dbania o poprawność ojczystego języka. 
§ 5. O zmianie nicku każdorazowo należy informować zarząd.
§ 6. Obowiązuje zakaz tworzenia nowych tematów w dziale "Ramówka" bez zgody zarządu. 
§ 7. Każdy członek grupy jest zobowiązany do codziennego przeglądania forum oraz brania czynnego udziału w życie redakcji. 
§ 8. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia prywatnych informacji oraz haseł do forum i TS3.
§ 9. Grupa ta jest zorganizowana, w której panuje hierarchia, oraz dyscyplina. Niedopuszczalne są zachowania takie jak brak współpracy, prowokacje, toksyczne zachowania, poniżania pracowników redakcji, braku szacunku wobec niższych rang od siebie.
§ 10. Podczas prowadzenia patrolu obowiązuje dobrowolna obecność na kanale TS3 redakcji.
§ 11. Podczas poruszania się pojazdem, przeprowadzania publicznych relacji, bądź samo bywanie na służbie oznacza przywilej do noszenia skina do którego musimy posiadać poszanowanie i godnie reprezentować szeregi K69N.
§ 12. Każde otrzymanie bana na serwerze, niezależnie od powodu i długości jego trwania jest brane pod uwagę i tym samym dany członek redakcji zostanie wyrzucony z grupy K69N, bądź zawieszony, aż do wyjaśnienia sprawy z adminami lub rconami.
§ 13. Aplikanci, którzy awansowali na Młodszego Redaktora są zobowiązani do wykonania sensownej aktywności w ich pierwszym miesiącu, aby przedstawić, że zależy im na działaniu w redakcji w innym przypadku, gdy nie podołają się "okresowi testowemu" zostaną wydaleni z redakcji za brak chęci w niej działania.
§ 14. Zakazane jest tzw. "Boostowanie" w redakcji - mianowicie, gdy jedna osoba napisze cały artykuł, a reszta redaktorów zostanie wpisana bez jakiejkolwiek inicjatywy pomocy od nich (Najczęściej to są artykuły krótkie, pisane na kolanie, spokojnie do napisania przez jedną osobę)
§ 15. W redakcji nie są tolerowani "Rangowicze" - osoby, które sztucznie żyją w redakcji i biegną po wszelkie benefity pieniężne, a także awans. Takie osoby, wykonują swoją pracę na odwal oczekując chwały i sławy, często nie zgadzając się z opinią przełożonych - w grupie ranga to jest dodatek do całokształtu i odpowiednio na nią sobie trzeba zasłużyć.
§ 16. Osoby, które wracają do redakcji po bardzo długim czasie są zobowiązane, aby doinformować się w sprawach redakcyjnych u dyrektora naczelnego, zarządu, bądź u samych redaktorów by praca nie sprawiała komplikacji takiej osobie. Wyjątkami są:

 • Osoby wracające do grupy po bardzo długim czasie, które nie wyprodukowały zbyt wielu artykułów, bądź były niskiej jakości, mogą zostać przyjęte, ale z niższą rangą, taką, która ma za zadanie pozwolić zaaklimatyzować się ponownie redaktorowi w życie redakcji prasowej K69N
 • Osoby, które zostały wydalone z grupy, które możliwości powrotu nie mają

§ 17. Tzw. "Paskowicze" nie są mile widziani w grupie - mianowicie osoby, które przychodzą jedynie dla pasków do danej grupy, a tym samym nie wykonując, bądź nie ukazując chęci wykazania osobistej inicjatywy wobec wykonywania obowiązków w grupie. Takie osoby nie będą miały możliwości powrotu do grupy.
§ 18. W redakcji nie są tolerowani "uciekinierzy", którzy niepotrafiący wyrobić się w obowiązkach w ciągu miesiąca uciekają bezpośrednio przed otrzymaniem ostrzeżenia za swoją pracę.
§ 19. Każdy redaktor ma prawo do skorzystania z urlopu, który może zawierać się od minimalnie 5 dni do maksymalnie 30 dni pracowniczych, który jest uwarunkowany:

 • 5 - 15 dni -- można brać w każdym miesiącu (Licznik się zeruje i od nowa)
 • 15 - 30 dni -- można brać raz na 4 miesiące 
 • Więcej niż 30 dni -- Nie jest przewidywana specjalnie taka możliwość, chyba, że w przypadkach awaryjnych z powodów zdrowotnych i tak dalej. W innym przypadku redaktor jest zmuszony odejść z racji braku wykonywania aktywności

Istnieją jednakże warunki w których redaktor nie otrzyma urlopu z racji:

 • Redaktor jest zawieszony
 • Redaktor powrócił w ostatnim czasie do redakcji 
 • Osoba jest z akademii
 • Wykorzystała swój limit dni w danym miesiącu (Wyjątkami są sytuacje zdrowotne, rodzinne, itp.)

§ 20. Redakcja jest podzielona na rangi i grupy:

Zarząd: 

 • Dyrektor Naczelny
 • Zastępca Dyrektora
 • Sekretarz Redakcji

Pomocnicy zarządu: 

 • Redaktor Naczelny
 • Korespondent

Reporterzy:

 • Reporter Specjalista
 • Starszy Reporter
 • Reporter
 • Młodszy Reporter

Redaktorzy:

 • Redaktor Specjalista
 • Starszy Redaktor
 • Redaktor
 • Młodszy Redaktor

Akademia:

 • Aplikant

Graficy:

 • Opiekunowie Grafików
 • Grafik Artystyczny
 • Grafik Specjalista
 • Starszy Grafik
 • Grafik
 • Młodszy Grafik

II. Regulamin dotyczący materiałów publikowanych przez redaktorów:

§ 1. Każdy redaktor posiada obowiązek wypuszczenia trzech artykułów w ciągu jednego miesiąca, a na dodatek trzeba wykonać materiał do jednego kącika w gazetce (Sumarycznie - trzy artykuły i jeden kącik w gazetce).
§ 2. Zakazuje się używania wulgaryzmów.
§ 3. Zakazuje się oczerniania graczy jak i serwera.
§ 4. Zakazuje się wstawiania materiału, który był już opublikowany.
§ 5. Zakazuje się pisania materiałów na siłę.
§ 6. Każdy członek grupy ma obowiązek stosować zasady interpunkcji i ortografii.
§ 7. Zabronione jest używanie jaskrawych kolorów, dozwolone są tylko zimne odcienie.
§ 8. Podczas pisania materiałów używamy w pełni wyposażonego języka polskiego.
§ 9. Materiał, który został niestarannie wykonany może zostać zamknięty lub usunięty przez zarząd. 
§ 10. Wszelkie wyprodukowane artykuły, wywiady, zredagowane kąciki z gazetki, należą do Redakcji K69N i mogą zostać użyte nawet po odejściu danego redaktora z redakcji (Wrzucenie artykułu/wywiadu przez redaktora współtworzącego artykuł, bądź wykorzystanie stworzonych kącików do gazetki - wszystko to może być użyte nawet, gdy dany redaktor opuścił redakcję prasową K69N)
§ 11. Każdy redaktor jest zobligowany do tego, aby wykonywał swoją pracę rzetelnie, gdy pracuje w grupie. Nie jest dopuszczalne olewanie i brak współpracy przy tworzeniu wspólnych projektów jak gazetki, artykuły.


III. Regulamin pojazdów grupowych:

§ 1. Pojazdy redakcji są dobrem wspólnym i należy o nie dbać ze szczególnością. 
§ 2. Za każdy pojazd odpowiada ostatni kierowca.
§ 3. Każdy używany pojazd musi być naprawiony, zatankowany (do min. 10 litrów) oraz odstawiony na bazę redakcji.
§ 4. Zabronione jest używania pojazdów redakcji do celów prywatnych.
§ 5. Zabronione jest przemalowania pojazdów redakcji. 
§ 6. Zabronione jest porzucanie pojazdów oraz wrzucanie ich do wody.
§ 7. Każdy pojazd jest dostępny od danej rangi, poruszanie się pojazdem, który jest od rangi wyższej niż nasza podlega karze. Wyjątkami są:

 •  Limuzyna, bądź inny pojazd dostępny od wyższej rangi -- podlega jedynie pod zgodę zarządu by użyć ich przykładowo na evencie, bądź innym zdarzeniu zbiorowym

§ 8. Każdy wyjazd i powrót z redakcji musi być zgłoszony według odpowiedniego wzoru na czacie grupy.
§ 9. Każda osoba z rangą Redaktor Specjalista, może podejść do egzaminu umożliwiającego dostęp do maszyn lotniczych - helikopter.
§ 10. Jest zabronione udzielanie pozwolenia prowadzenia pojazdu lotniczego przez redaktora dla 3-ciego redaktora, który jej nie posiada. ( Redaktor A posiada licencję na News Chopper's, a redaktor B nie posiada, lecz redaktor A daje mu pozwolenie prowadzenia NC, a tym samym redaktor A siedzi jako pasażer i daje prowadzić redaktorowi B )
§ 11. Odnosząc się do paragrafu § 10, inaczej się to ma do pojazdów, czyli wyższa ranga może przesiadywać jako pasażer w aucie, gdy niższa ranga prowadzi go.
§ 12. Zarząd posiada dostęp do wszystkich pojazdów w redakcji bez potrzeby zdawania egzaminów wewnętrznych.


IV. System karania:

§ 1. Na członków grupy mogą być nałożone kary za popełnione czyny, zarówno w grze, jak i na forum.
§ 2. Członkowie grupy mogą być również  karani za czyny nie wymienione w tym regulaminie, jeśli zarząd stwierdzi, że były one niestosowne. 
§ 3. Kary są nakładane przez zarząd po wcześniejszych ustaleniach, według wagi popełnionego czynu. 
§ 4. Za nieprzestrzeganie regulaminu, na członka grupy mogą zostać nałożone następujące kary: 

 • rozmowa dyscyplinarna
 • ostrzeżenie
 • zawieszenie
 • degradacja
 • zwolnienie dyscyplinarne  

§ 5. Redaktor po otrzymaniu trzech ostrzeżeń zostaje wydalony z redakcji.
§ 6. Reprymendę/Ostrzeżenie można otrzymać za:

 • Nie spełnianie normy w redakcji, patrz punkt II
 • Niestosowanie się do postanowień wobec pojazdów, patrz punkt III
 • W przypadku, gdy nagminnie redaktor nie dostosowuje się do warunków staranności i schludności artykułów, patrz punkt II
 • Niestosowne zachowanie redaktora, a także niegodne reprezentowanie redakcji na serwerze, patrz punkt I
 • Notoryczne nie pojawianie się na szkoleniach
 • Brak jakiegokolwiek zainteresowania wobec forum, gry, tworzenia czegokolwiek, patrz punkt II
 • Otrzymanie zakazu prowadzenia pojazdów
 • Otrzymanie mute
 • Otrzymanie punktów na forum

V. System wypłaty:

§ 1. Każdy członek grupy otrzymuje wynagrodzenie za daną ilość opublikowanych artykułów, wywiadów oraz materiałów do gazetki, bądź w przypadku grafików w zależności od ilości wykonanych zleceń graficznych.
§ 2. Wypłaty są przyznawane co miesiąc (Na początku każdego miesiąca - średnio do 15 dnia miesiąca), można je odebrać w urzędzie LV/LS/SF w blipie $.
§ 3. Wypłaty redaktorów i grafików są liczone przez osoby z zarządu, bądź opiekunów grafików.
§ 4. Stawki od najniższej rangi za dany materiał, każda ranga wzwyż to +100eur do stawki w każdym podpunkcie (nie licząc akademii):

 • Wywiady: 1000€
 • Aktualności: 1000€ 
 • Materiały do gazetki: 1100€

§ 5. Akademia nie otrzymuje benefitów finansowych za wykonane materiały. Mogą jedynie służyć jako dodatkowa punktacja na egzaminie.
§ 6. W przypadku, gdy redaktor, bądź grafik jest zawieszony nie otrzyma swojej wypłaty.
§ 7. Stawki od najniższej rangi za daną grafikę, każda ranga wzwyż to +200eur do stawki w I i II podpunkcie, kwota za obrobione zdjęcia pozostają bez zmiany na każdej randze.

 • Grafika niższy szczebel: 800€
 • Grafika wyższy szczebel: 1800€
 • Obrobione zdjęcie: 400€

VI. Akademia K69 News:

§ 1. Każdy aplikant może otrzymać maksymalnie jedno ostrzeżenie, za kolejnym zostanie on wydalony z akademii. 
§ 2. Każdy aplikant musi podporządkować się grupie szkoleniowców i zarządowi. 
§ 3. Każdy aplikant jest zobowiązany do przebycia odpowiednich szkoleń.
§ 4. Każda osoba z akademii musi uczestniczyć w co najmniej połowie szkoleń, inaczej nie podejdzie do egzaminu. 
§ 5. Aplikant aby opublikować materiał musi najpierw przejść odpowiednie szkolenia oraz dostać pozwolenie od szkoleniowców na publikacje. 
§ 6. Aplikant może poruszać się jedynie pojazdem San News po odpowiednich szkoleniach. 
§ 7. Aplikant w momencie, kiedy będzie podchodził do egzaminu musi posiadać prawo jazdy kat. B. W innym przypadku, osoba podchodząca do egzaminu z automatu zostaje wyrzucona z akademii, tym samym nie zdając.
§ 8. Odnosząc się do powyższych punktów, aplikant nie może podejść do egzaminu, gdy:

 •  Nie spełni warunku 50% obecności na szkoleniach
 •  Nie będzie posiadał prawa jazdy kat. B
 •  Nie zapisze się na egzamin
 •  Nie wykona przynajmniej jednego artykułu lub wywiadu, który jest wymagany, aby podejść do egzaminu końcowego

VII. Korpus Grafików:

§ 1. Każdy grafik zobowiązany jest do przeglądania działów, w którym gracze, członkowie grup i frakcji zlecają obrobienie i wykonanie zdjęć lub danej grafiki. 
§ 2. Każdy grafik musi się podporządkować do opiekuna grafików. 
§ 3. Każdy grafik, który nie będzie się wywiązywał się z swoich obowiązków zostanie wydalony.
§ 4. Każdą dłuższą nieobecność należy zgłaszać bezpośrednio do opiekunów. Warunkując się:

 • W grafikach nie ma określonego terminu urlopów racji ilości dostępnych grafików, a także częstotliwości zlecanych zamówień -- wszystko jest uzależnione od opiekuna grafików czy danej osobie przyzna urlop
 • Odnosząc się do powyższego, osoba, która nie wykazała jakiejkolwiek inicjatywy w wykonywaniu zleceń graficznych nie ma podstawy do składania urlopu -- jeżeli nie znajduje czasu na swoje obowiązki jest zobligowany do opuszczenia ugrupowania

§ 5. Graficy muszą godnie reprezentować poziom redakcji.
§ 6. Każdy grafik jest rozliczany według obecnego wskazanego poziomu wynagrodzenia w odpowiednim temacie. Jego grafiki są dzielone na niższego, a także wyższego stopnia i jest indywidualnie nadawany przez osobę zliczającą całokształt do wypłaty pracownika. Wyższego stopnia oznacza pracę z większym wkładem pracy, a natomiast praca niższego szczebla oznacza wykonane zlecenie bez większego wkładu czasowego.
§ 7. Osoba, która chce się znajdować w korpusie grafików, nie może należeć jednocześnie do redakcji. Redakcja lub graficy.
§ 8. Każdy grafik tak samo jak redaktorzy są zobowiązani do informowania o zmianach w nicku, które chcą dokonać.
§ 9. Graficy posiadają do dyspozycji jedynie dwa możliwe ostrzeżenia do otrzymania z racji, że ten korpus jest mało konfliktowy, bądź w stopniu zerowym.
§ 10. Każdy grafik posiada takie same postanowienia wobec ugrupowania jak redaktorzy, czyli muszą wykazywać się szacunkiem, kulturą osobistą na serwerze. Jeżeli zostaną zgłoszone przejawy nagannego zachowania to będą z tego wyciągane konsekwencje, nawet jeżeli jest wzorowym grafikiem.
§ 11. To samo co redaktor, gdy grafik otrzyma punkty na forum, będzie obarczony ostrzeżeniem za brak przestrzegania zasad na forum - tym bardziej, że grafik działa na forum, a nie jeżeli na grze.


Wszelkie sprawy ogólne i sytuacje związane z grupą należy zgłaszać:

╔══════════════════════════════════════════════════╗

★★ Dyrektor Naczelny

5895.pasek1.png

══════════════════════════════════════════════════

Wszelkie sprawy i sytuacje związane z pracą Grafików, a także sprawy i sytuacje związane z grupą należy zgłaszać:

╔══════════════════════════════════════════════════╗

Korespondent 

259808.pasek1.png

══════════════════════════════════════════════════

Wszelkie sprawy i sytuacje związane z pracą Redaktorów, a także sprawy i sytuacje związane z grupą należy zgłaszać:

╔══════════════════════════════════════════════════╗

Korespondent 

374884.pasek1.png

══════════════════════════════════════════════════


Regulamin opracowany przez: @MegaMasterPL @Josh*

Zakazuje się kopiowania regulaminu bez zgody zarządu grupy.

Edited by Kub's
Edycja regulaminu, VII Korpus Grafików.
 • Like 13
 • Okay 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

31.01.2020

Aktualizacja punktu II, paragrafu §1.

Edited by BellaCiao*
 • Like 4
 • XD 1
 • Amazing 1
 • Hmm? 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Recently Browsing   1 member

×
×
 • Create New...