Jump to content
Mario92*F4E

Radio K69 - regulamin prezentera

Recommended Posts

tSEnxvW.png

 


Regulamin prezentera Radia K69

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Każdy prezenter Radia K69 zobowiązany jest do przestrzegania obecnego regulaminu.

2. Nieznajomość praw oraz obowiązków pracownika nie zwalnia od ich przestrzegania.

3. Pracownik ma obowiązek być na bieżąco z forum (dział Radio K69). Wszystkie uwagi i informacje są umieszczane na forum serwera: www.pylife.pl!

4. W momencie nieprzestrzegania regulaminu oraz działań niekorzystnych dla innych pracowników, samej grupy, bądź samego serwera zarząd zastrzega sobie prawo do możliwości wyciągania odpowiednich konsekwencji o których mowa w punkcie VII.

5. Prezenterzy powinni być wzorem dla innych, zachowywać należytą kulturę oraz racjonalność podczas prowadzenia programu radiowego, jak i poza nim.

6. Każdego z prezenterów obowiązuje aktywne uczestniczenie w działalności radia, grywanie na antenie ustalony wolumen normy, regularne stawianie się na spotkaniach, obradach oraz sumienne usprawiedliwienia nieobecności.

7. Zabrania się szukania oraz wykorzystywania luk w regulaminie.

8. Zarząd zastrzega sobie prawo do modyfikowania regulaminu w każdym możliwym momencie.


II. Obowiązki prezentera

 

1. Prezenter ma obowiązek przeprowadzenia minimum 8h audycji w ciągu miesiąca. Jeżeli z przyczyn losowych prezenter nie był w stanie przegrać minimalnej ilości godzin w danym miesiącu, jego obowiązkiem jest napisane usprawiedliwienia w odpowiednim temacie wewnątrz struktur grupy. Na zgłoszenie usprawiedliwienia prezenter ma czas do 2 dni od rozpoczęcia nowego miesiąca!

2. Pracownik musi posiadać sprawny osprzęt do prowadzenia audycji, wliczając w to mikrofon (który nie posiada szumów, ani żadnych pisków) oraz działający program do nadawania.

3. Jeżeli prezenter posiada problemy techniczne podczas prowadzenia audycji, jest zmuszony do przerwania/odwołania programu, a także musi poinformować o tym zarząd przez jakąkolwiek formę kontaktu.

4. Po zakończonej audycji pracownik musi pamiętać o rozłączeniu się z serwerem ShoutCast.

5. Każdy prezenter ma obowiązek zostawić po sobie porządek na koniec audycji. Wyczyścić tabelę oraz wyłączyć konsolę pozdrowień.

6. Prowadzący ma obowiązek likwidowania nachalnych pozdrowień (wyzwiska, spam, prowokacje oraz udowodnione podszywanie się pod graczy). Bany w zależności od stopnia przewinienia są z czasem zdejmowane.

7. Prezenter przed puszczeniem na audycji utworu na zamówienie ma obowiązek zapoznania się z jego tekstem.

 

III. Czynności niedozwolone przez spikera

 

1. Prowadzący ma surowy zakaz prowadzenia audycji, którą wcześniej odwołał.

2. Prezenterowi zakazuje się puszczania utworów, które w swoim tekście zawierają wulgaryzmy, bądź są one dissem na czyjąś osobę. Wyjątkiem są utwory, które posiadają od jednego do trzech wulgaryzmów, bądź są one ciężkie do wychwycenia przez słuchacza.

3. Zakaz przeklinania, wyzywania, poniżania innych graczy publicznie na antenie radia. Kategoryczny zakaz prowadzenia programu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

4. Prowadzącemu zakazuje się wykorzystywania radia do promowania innych serwerów, bądź porachunków między graczami. Wyjątkiem są kanały YouTube o tematyce związanej głównie z serwerem Play Your Life MTA.

5. Zakazuje się pobierania od słuchaczy pieniędzy na cele własne. Wyjątkiem jest to, że każdy prezenter, grający na serwerze, podczas audycji może zbierać dotacje, które będą wykorzystywane na eventy. Maksymalna dotacja od jednego słuchacza to zgodnie z regulaminem serwerowym 4000.00€.

6. Zakazuje się prezenterowi nadawania na konkurencyjnych stacjach radiowych.

 

IV. Zasady prowadzenia audycji

 

1. Audycja musi trwać minimum 1h. Każdą audycję można przedłużyć co 30 minut. Dozwolony czas trwania audycji to: 1h | 1,5h | 2h | 2,5h | 3h.

2. W ramówce audycję wpisujemy wyłącznie na pełne godziny lub połowy godzin.

  • Przykład dozwolonego wpisywania audycji w ramówkę:

SEt3Mao.png

  • Przykład niedozwolonego wpisywania audycji w ramówkę:

dJuV1G6.png

3. Audycja wpisana w ramówkę musi się odbyć.

4. Każda audycja musi być wpisana w ramówkę nie później niż 15 minut przed jej rozpoczęciem.

5. Jeżeli z przyczyn losowych audycja nie może się odbyć, należy odwołać ją nie później niż 30 minut przed jej rozpoczęciem. Korzystamy z opcji "Odwołaj", zakazuje się usuwania audycji z ramówki.

6. Każda poprawnie wpisana audycja w ramówce powinna rozpoczynać się prefixem "K69 - [Nazwa audycji]".

7. Jeżeli prezenter posiada zatwierdzoną stałą audycję, musi podczas wpisywania w ramówkę zaznaczyć opcję "Stała Audycja".

rwljbVb.png

8. Każdy prezenter maksymalnie może przeprowadzić 3 godzinną audycję w ciągu dnia. Audycja może zostać przedłużona na okres dłuższy w zależności od decyzji zarządu.

9. Utwory puszczane na audycji powinny być na "poziomie", zakazuje się puszczania wyzywających parodii, przeróbek bądź disów.

10. Zakazuje się puszczania takich gatunków jak: Disco Polo oraz Metal na audycji (wyjątek: maksymalnie trzy utwory takich gatunków na jedną godzinę prowadzonej audycji).

11. Jeżeli prezenter prowadzi audycje grupową to całą odpowiedzialność bierze za gościa.

 

V. Pojazdy grupowe

 

1. Za każdy pojazd odpowiedzialny jest ostatni kierowca.

2. Dany model pojazdu przyporządkowany jest do odpowiedniej rangi. Rozpiska znajduje się wewnątrz struktur grupy.

3. Pojazdy radia są dobrem wspólnym i należy o nie dbać. Przed odstawieniem pojazdu należy go przystosować do dalszej jazdy tzn. należy naprawić oraz zatankować powyżej połowy licznika baku paliwa.

4. Kategorycznie zabrania się przemalowywania pojazdów grupowych.

5. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany w układach mechanicznych pojazdów (MK).

6. Zabrania się wykorzystywania pojazdów do celi prywatnych.

7. Rozbudowany zakres korzystania z pojazdów grupowych, znajduje się wewnątrz struktur Radia K69.

 

VI. System wypłat

 

1. Pracownicy posiadają stawkę godzinową za prowadzenie audycji, godziny sumowane są na panelu radiowym, na którym bazuje cały system wypłat. Stawka zależy od aktualnej rangi posiadanej w grupie. 

2. System wypłat obowiązuje okres całego miesiąca, po którym prezenterzy otrzymują wypłatę do dnia 10 każdego miesiąca.

3. Każdą wypłatę prezenter może odebrać w dowolnym urzędzie, wchodząc w blip "dolara" wypłat grup.

 

VII. System kar

 

1. Na prezentera może zostać nałożona kara związku z jego niegodnym postępowaniem podczas prowadzenia audycji, bądź zachowaniem poza grupą.

2. Prezenterzy mogą zostać ukarani za czyny niewymienione w owym regulaminie, jeżeli zarząd stwierdzi że były one klarowne.

3. Prezenterzy mogą otrzymać maksymalnie trzy ostrzeżenia, które zostają wpisane do teczki członka grupy. Otrzymanie maksymalnej ilości ostrzeń podlega zwolnieniu dyscyplinarnym z grupy.

4. Ostrzeżenie traci swoją ważność po upływie trzech miesięcy, lecz nie zostaje usunięte z teczki prezentera.

5. Łamanie powyższego regulaminu może ciągnąć za sobą następujące konsekwencje:

      - Rozmowa dyscyplinarna

      - Ostrzeżenie słowne, bądź pisemne

      - Zawieszenie w prawach prezentera

      - Degradacja z aktualnej rangi

      - Zwolnienie dyscyplinarne

(rozmowa dyscyplinarna oraz ostrzeżenie słowne to najniższe możliwe wymiary kary)

 

VIII. Korzystanie z czatu grupowego

 

1. Każdy członek grupy ma dostęp do chatu grupowego.

2. Pracownik korzystający z czatu grupowego zobowiązany jest do przestrzegania podstawowych zasad serwera oraz kultury (zakaz przeklinania, wyzwisk, prowokacji, spamu, floodu itd...)

3. Zakazuje się używania czatu grupowego do celów prywatnych typu ogłoszenia sprzedaży/kupna itp...

4. Chat służy głównie do komunikacji między członkami grupy, jednak swobodne rozmowy też są dozwolone.

 

IX. Zasady prowadzenia audycji "+18"

 

1.  Każda audycja [+18] musi rozpoczynać się prefixem "[+18]K69 - [Nazwa audycji]".

zoUu5zK.png

2. Audycja swoimi zasadami obejmuje również  4 punkt regulaminu.

3. Program dla osób pełnoletnich może zostać przeprowadzony w godzinach 23:00 - 04:00.

4. Zakazuje się nagminnego puszczania utworów w których występują same przekleństwa.

5. Prezenter zobowiązany jest do informowania słuchaczy o owej audycji za pomocą jingla, który znajduje się wewnątrz grupy.  Na każde pełne 4 utwory 1 jingiel.

6. Audiencja +18 prowadzona może być przez członka radia z rangą powyżej Starszy Prezenter(włącznie z nią).

 

 

Zarząd Radia K69

 

© Regulamin należy do grupy: Radio K69. Zakaz kopiowania oraz dystrybucji bez zgody zarządu.

Edited by TheSzymekPL
aktualizacja regulaminu
  • Like 14
  • Okay 1
  • Amazing 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...