Jump to content
W_Thunder

Urzędowa Straż Miejska - Informacje/Pomoc/OPSM.

Recommended Posts

AyenJ5a.png

Urzędowa Straż Miejska / OPSM

Czym jest Urzędowa Straż Miejska?

Urzędowa Straż Miejska jest jedną z prac urzędowych na serwerze. Jest ona najniższą, niepełnoprawną rangą we frakcji SMSA (Straż Miejska San Andreas). Oznacza to, że podlega ona bezpośrednio pod zarząd SMSA oraz OPSM (informacje na temat tego czym jest OPSM znajdują się poniżej). Jako ranga niepełnoprawna nie może ona korzystać z uprawnień pełnoprawnych rang SMSA tj. korzystanie z pojazdów frakcyjnych, podejmowanie wszelkich działań związanych ze służbą SMSA itp.Zadaniem Urzędowych Strażników Miejskich jest dbanie o bezpieczeństwo na drodze poprzez dokonywanie pomiaru prędkości zgodnie z obowiązującym ich regulaminem. 

Aby zatrudnić się w Urzędowej Straży Miejskiej należy w pierwszej kolejności zapoznać się z obowiązującymi ją regulaminami, które dostępne są na każdej komendzie Straży Miejskiej:

San Fierro --- > Pod mostem Garver Bridge, nieopodal komisu

Las Venturas --- > Nieopodal KGP (Komendy Głównej Policji)

Los Santos --- > KGSM ( Komenda Główna Straży Miejskiej)

Regulamin Urzędowej Straży Miejskiej oraz Regulamin Dokonywania pomiaru prędkości widoczny jest również na forum TUTAJ

Po zapoznaniu się z regulaminami, należy udać się do Urzędu Miasta, następnie zdać egzamin wstępny. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego, możemy się zatrudnić. Należy pamiętać jednak,że ilość miejsc jest ograniczona i w przypadku braku wolnych, należy poczekać.

Urzędowi Strażnicy Miejscy posiadają własny kanał na serwerze pylife komunikatora TeamSpeak3. Znaleźć go można w zakładce Straży Miejskiej San Andreas (od "poczekalni" w górę) pod pokojem OPSM. Hasło do tego kanału uzyskać można od Funkcjonariuszy OPSM.

Rekrutacja do ASMSA (Akademii Straży Miejskiej San Andreas) dla Urzędowej Straży Miejskiej.

Istnieją dwa rodzaje rekrutacji, podczas których możemy wstąpić w szeregi ASMSA. Jedna z nich przeprowadzana jest jedynie dla zatrudnionych w czasie jej trwania Urzędowych Strażników Miejskich. Szczegółowy opis jej przebiegu zostaje podany z wyprzedzeniem,przed jej rozpoczęciem, jednak aby do niej podejść należy posiadać sprawny mikrofon oraz komunikator TeamSpeak3,na którym zostanie przeprowadzona wstępna rozmowa oraz egzamin. Prowadzi ją zarząd SMSA oraz kierownictwo OPSM (w tym wyznaczone przez nie osoby).

Czym jest OPSM oraz czym się zajmuje?

OPSM - Opiekunowie Urzędowej Straży Miejskiej, jest wydziałem frakcji SMSA odpowiedzialnym za Urzędową Straż Miejską. Funkcjonariusze OPSM są przełożonymi Urzędowych Strażników Miejskich, oznacza to,że Urzędowi Strażnicy Miejscy muszą stosować się do ich wytycznych. OPSM jest jedynym organem upoważnionym do przeprowadzania wszelkich działań związanych z Urzędową Strażą Miejską takich jak między innymi kontrole ze znajomości regulaminów, zgłoszenia od służb oraz graczy dotyczących Urzędowych Strażników Miejskich, wszelkich interwencji związanych z łamaniem przez nich obowiązujących Urzędową Straż Miejską regulaminów itd. Należy pamiętać, że nie każdy funkcjonariusz SMSA jest również funkcjonariuszem OPSM. Aktualny skład OPSM znajduje się poniżej.

Urzędowi Strażnicy Miejscy mogą zgłaszać się do funkcjonariuszy OPSM ze wszelkimi problemami, które mogą pojawić się podczas pełnienia przez nich służby, a Ci zobowiązani są do ich rozwiązania oraz udzielenia pomocy. 

OPSM jako wydział posiada własne radiowozy, wewnętrzny regulamin oraz kierownictwo. Struktury OPSM składają się z pięciu rang, oraz trzech wchodzących w skład kierownictwa. 

Należy pamiętać,że zadaniem naszych Funkcjonariuszy jest niesienie szeroko pojętej pomocy Urzędowym Strażnikom Miejskim zatrudnionym w danym czasie oraz dbanie o przyjazne relacje pomiędzy Urzędową Strażą Miejską, a OPSM.

Spotkania/Szkolenia/Wydarzenia organizowane dla Urzędowej Straży Miejskiej.

OPSM oprócz działań związanych bezpośrednio z Urzędowymi Strażnikami Miejskimi na serwerze, organizuje również co jakiś czas szkolenia,spotkania czy też wydarzenia dla Urzędowej Straży Miejskiej. Uczestnictwo w nich bywa opłacalne, ponieważ obecność na szkoleniach może plusować podczas rekrutacji do ASMSA przeprowadzanej dla Urzędowej Straży Miejskiej. Dodatkowo, na szkoleniach organizowanych przez OPSM zgłębiamy wiedzę na temat pracy Urzędowej Straży Miejskiej, obowiązujących ją regulaminów oraz informacji, która może przydać się również w życiu realnym. 

Wszelkie informacje na temat przebiegu takich wydarzeń pojawiać się będą z wyprzedzeniem w tym temacie, oraz widnieć również będą w harmonogramie spotkań dla Urzędowej Straży Miejskiej znajdującym się poniżej.

 

 

 

AKTUALNY SKŁAD OPSM   (16/20)

KIEROWNIK OPIEKUNÓW URZĘDOWEJ STRAŻY MIEJSKIEJ

76836.pasek1.png

ZASTĘPCA KIEROWNIKA OPIEKUNÓW URZĘDOWEJ STRAŻY MIEJSKIEJ

2969.pasek1.png&key=93b133ddf495f7748150

NADZORCA OPIEKUNÓW URZĘDOWEJ STRAŻY MIEJSKIEJ

----------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZKOLENIOWCY URZĘDOWEJ STRAŻY MIEJSKIEJ 

58234.pasek1.png&key=d83393b3af432c5ab50

475340.pasek1.png

ZASTĘPCY SZKOLENIOWCÓW URZĘDOWEJ STRAŻY MIEJSKIEJ  

208577.pasek1.png

STARSI OPIEKUNOWIE URZĘDOWEJ STRAŻY MIEJSKIEJ

238429.pasek1.png

234645.pasek1.png

341126.pasek1.png

OPIEKUNOWIE URZĘDOWEJ STRAŻY MIEJSKIEJ

400109.pasek1.png

156938.pasek1.png

384995.pasek1.png

275730.pasek1.png

442095.pasek1.png

426481.pasek1.png

296951.pasek1.png

313664.pasek1.png

MŁODSI OPIEKUNOWIE URZĘDOWEJ STRAŻY MIEJSKIEJ 

----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

375888.pasek1.png

369383.pasek1.png

46222.pasek1.png&key=69e6d895b986ff11b7e

59731.pasek1.png&key=c5f4ce4af4d2016a23e

149243.pasek1.png&key=9515c234cc41e82e6c

 

ZBLIŻAJĄCE SIĘ WYDARZENIA DLA URZĘDOWEJ STRAŻY MIEJSKIEJ

 

DATA: ------

TYTUŁ WYDARZENIA: ------

OPIS: ------

Wypowiadanie się w tym temacie skutkować będzie otrzymaniem punktów na forum  

 

Edited by GDK
Aktualizacja składu.
 • Like 28
 • XD 1
 • Amazing 5

Share this post


Link to post
Share on other sites

04.01.2019r

Z przyjemnością informuję, że Zastępca Szkoleniowców Urzędowej Straży Miejskiej @|SMSA|Djjay zostaje wybrany na Zastępce Kierownika Opiekunów Urzędowej Straży Miejskiej.

W imieniu kierownictwa OPSM serdecznie gratuluję oraz liczę na owocną współpracę!

 • Like 15
 • Okay 2
 • Thanks 2
 • Amazing 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gl2uCJX.png

Wszystkich Urzędowych Strażników Miejskich z przyjemnością chcielibyśmy zaprosić na szkolenie, które odbędzie się dnia 19.01.2019r (sobota) o godzinie 18:00.

Szkolenie będzie miało na celu przybliżenie Wam istotnych zagadnień Waszej pracy. Dodatkowo będzie można pozyskać wiele ciekawych informacji, które przydadzą się nie tylko w czasie rozgrywki na serwerze, ale również i w życiu realnym. 

Szkolenie składać się będzie z dwóch etapów. W czasie trwania pierwszego przebywać będziemy na Komendzie Głownej Straży Miejskiej, na sali szkoleniowej, natomiast etap drugi przeprowadzony będzie podczas wyjazdu autobusami, w terenie.

Zbieramy się na Komendzie Głównej Straży Miejskiej San Andreas (godzina 18:00) która znajduje się obok urzędu miasta Los Santos oraz na komunikatorze TeamSpeak3 (adres serwerowy) na kanale Urzędowej Straży Miejskiej (w górę od poczekalni) do którego hasło otrzymać możecie od funkcjonariuszy OPSM.

Obecność na TS3 oraz posiadanie mikrofonu jest koniecznością. Osoby, które nie zastosują się do norm panujących na szkoleniu zostaną z niego wykluczone. 

WSZYSTKICH ZATRUDNIONYCH W TYM CZASIE SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 • Like 12
 • Okay 3
 • Amazing 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

15.01.2019r - Szkoleniowiec Urzędowej Straży Miejskiej @Mindestens opuszcza szeregi OPSM.

 • Like 4
 • Okay 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie na pierwsze w tym roku spotkanie z OPSM!

Mamy nadzieję, że z osobami, które dzisiaj były zobaczymy się ponownie, natomiast wszystkich, którzy nie mogli się dzisiaj stawić serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania!

4AW4K2c.jpg?1

Dziękujemy!

 • Like 9
 • Okay 1
 • Haha 1
 • XD 1
 • Amazing 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

21.01.2019r

Z przykrością informuję, że Nadzorca Urzędowej Straży Miejskiej @|SMSA|PinkMoon* opuszcza szeregi OPSM na własne życzenie.

 • Like 9
 • Okay 2
 • Hmm? 1
 • WTF 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

22.01.2019r 

Od dnia dzisiejszego OPSM wprowadza nowy system, który będzie miał na celu dokładniejsze ocenianie pracy Urzędowych Strażników Miejskich.

Od dnia dzisiejszego Urzędowi Strażnicy Miejscy będą mogli otrzymać od funkcjonariuszy OPSM:

- Pochwały - Za przykładne, nieprzeciętne zachowanie na służbie, uczestniczenie w szkoleniach, wydarzeniach organizowanych dla Urzędówek itd.Przypominam tym samym,że wiedza na temat obowiązujących Urzędową Strażą Miejską regulaminów jest obowiązkiem, więc pochwały jej nie obejmują.

- Upomnienia - Będą one wystawiane za drobniejsze przewinienia lub niedopatrzenia. Mają one mniejszą wagę niż ostrzeżenia, jednak bezpośrednio się na nie składają.

- Ostrzeżenia - Wystawiane będą za łamanie regulaminów obowiązujących Urzędową Straż Miejską w sposób, który wykracza poza możliwość wystawienia upomnienia.

WYTYCZNE:

2x UPOMNIENIE - OSTRZEŻENIE.

3x OSTRZEŻENIE - 1-DNIOWY ZAKAZ WCHODZENIA NA SŁUŻBĘ.

POCHWAŁY - BĘDĄ ONE BRANE POD UWAGĘ PRZY REKRUTACJACH DO ASMSA PRZEPROWADZANYCH DLA URZĘDOWEJ STRAŻY MIEJSKIEJ.

Wszelkie zażalenia co do działania systemu lub pracy funkcjonariuszy OPSM należy zgłaszać do kierownictwa OPSM.

Urzędowi Strażnicy Miejscy przez pierwszy tydzień od wprowadzenia systemu mogą zgłaszać swoje pomysły, sugestie co do jego działania do kierownictwa OPSM, a to zobowiązuje Nas do wzięcia wszelkich uwag do serca.

FUNKCJONARIUSZY OPSM ZOBOWIĄZUJE SIĘ REGULAMINOWO DO POINFORMOWANIA URZĘDOWEGO STRAŻNIKA MIEJSKIEGO O NAŁOŻONYM UPOMNIENIU, OSTRZEŻENIU LUB O WYSTAWIENIU POCHWAŁY.

Edited by |SMSA|OPSM|W_Thunder
 • Like 17
 • Okay 1
 • Thanks 1
 • Amazing 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

23.01.2019r 

Z przyjemnością informujemy,że:

@|SMSA|OPSM|Kubzon* oraz @|SMSA|OPSM|HeroPie312 zostają awansowani na rangę Szkoleniowca Urzędowej Straży Miejskiej.

@|SMSA|OPSM|theemo, @|SMSA|OPSM|nyan* oraz @|smsa|karrez zostają awansowani na rangę Zastępcy Szkoleniowców Urzędowej Straży Miejskiej.

W imieniu całego kierownictwa OPSM serdecznie gratuluję !

 • Like 17
 • Okay 2
 • Thanks 2
 • XD 4
 • Amazing 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

02.02.2019r

Z przyjemnością informujemy,że w pierwszym etapie rekrutacji do OPSM na rangę Młodszego Opiekuna dostają się następujące osoby:

@|SMSA|A-K69N|PicoBello

@|SMSA|MISIEK|Arty*va

@|SMSA|Diesel*vin

@|SMSA|gereq.fg

@|SMSA|FOKA|marezisz

@|SMSA|Kacper.

@|SMSA|HayPay

W imieniu kierownictwa OPSM serdecznie gratulujemy oraz życzymy powodzenia w drugim etapie rekrutacji!

 

02.02.2019r - Opiekun @|SMSA|milicjant4 odchodzi z OPSM na własne życzenie.

Edited by |SMSA|OPSM|W_Thunder
 • Like 21
 • Okay 1
 • Thanks 1
 • Amazing 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

05.02.2019r - W związku ze zwiększającą się ilością skarg na Urzędowych Strażników Miejskich przypominamy, że wszelkimi sprawami związanymi właśnie z Urzędową Strażą Miejską zajmuje się OPSM. Prosimy o kierowanie skarg bezpośrednio do funkcjonariuszy OPSM lub zarządu SMSA. Każda skarga pisana na forum dokłada niepotrzebnej pracy zarówno Administracji serwera, jak i funkcjonariuszom Naszego wydziału. Chcemy uniknąć sytuacji, w której Urzędowi Strażnicy Miejscy będą karani podwójnie. Dodatkowo, funkcjonariusze OPSM zostają wyszkoleni w taki sposób, by nieść edukacje oraz sprawiać, by Urzędowy Strażnik Miejski poznał regulamin, co w przypadku skarg na forum jest bardzo utrudnione.

 • Like 15
 • Okay 4
 • XD 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

07.02.2019r  

 Młodszy Opiekun @|SMSA|OPSM|Kacper. zostaje wydalony z SMSA, tym samym zostaje On również wydalony z szeregów OPSM.

@|SMSA|NT|Mindestens powraca do OPSM na rangę Szkoleniowca.

 

Edited by |SMSA|OPSM|W_Thunder
zmiany estetyczne.
 • Like 13
 • Okay 1
 • Haha 1
 • XD 3
 • Amazing 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

16.02.2019r

Szkoleniowiec Urzędowej Straży Miejskiej @|SMSA|OPSM|HeroPie312 zostaje awansowany na rangę Nadzorcy Opiekunów Urzędowej Straży Miejskiej na okres próbny, tym samym trafia On do Kierownictwa OPSM

Gratulujemy oraz liczymy na owocną współpracę przy dalszym rozwijaniu wydziału!

 • Like 15
 • Thanks 1
 • Haha 2
 • XD 1
 • Amazing 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

18.02.2019r 

W imieniu kierownictwa OPSM informujemy,że drugi etap rekrutacji do OPSM dobiegł końca, tym samym:

Młodszy Opiekun @|SMSA|OPSM|Arty*va uzyskał pozytywny wynik z egzaminu końcowego wynoszący 95%.

Młodszy Opiekun @|SMSA|OPSM|Diesel*vin uzyskał pozytywny wynik z egzaminu końcowego wynoszący 90%.

Młodszy Opiekun @|SMSA|ASFSA|marezisz uzyskał pozytywny wynik z egzaminu końcowego wynoszący 90%.

Młodszy Opiekun @|SMSA|OPSM|ASFSA|gereq uzyskał pozytywny wynik z egzaminu końcowego wynoszący 85%.

Młodszy Opiekun @|SMSA|OPSM|HayPay uzyskał pozytywny wynik z egzaminu końcowego wynoszący 85%.

Tym samym powyższe osoby zostają dodane na rangę Opiekuna Urzędowej Straży Miejskiej.

Z przykrością informujemy również, że:

@|SMSA|OPSM|PicoBello* rezygnuję z podejścia do egzaminu, tym samym opuszcza On szeregi OPSM.

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów w wydziale! Liczymy na owocną współpracę!

18.02.2019r - Zastępca Szkoleniowców Urzędowej Straży Miejskiej @|SMSA|Qbi. powraca do OPSM.

 

 

Edited by |SMSA|OPSM|W_Thunder
 • Like 14
 • Okay 4
 • Thanks 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

20.02.2019r - Zastępca Szkoleniowców Urzędowej Straży Miejskiej @|SMSA|BuszMen|K69| odchodzi z frakcji na własne życzenie, tym samym opuszcza On również szeregi OPSM.

 • Like 7
 • Okay 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

22.02.2019r

Prosimy, aby Urzędowi Strażnicy Miejscy, którzy udają się na King's swoimi pojazdami, nie parkowali ich na skwerze tuż obok przechowywalni. Nie jest to parking,a wyżej wspomniany skwer, tym samym jedynymi pojazdami, które mogą parkować w tym miejscu są to pojazdy uprzywilejowane. 

Swoje pojazdy zostawiać możecie:

 ---- >>> W przechowywalni, która znajduje się od razu za miejscem przeznaczonym do suszenia

TleOhAl.jpg?1

---->>> Na parkingu obok komisu, który znajduje się na prawo od publicznych holowników

gqpInv5.jpg?1

---- >>> Na parkingu znajdującym się za budynkiem przechowywalni

XXvoo4L.jpg?1

Analogicznie proszę postępować w przypadku innych miejsc, w których dokonujecie pomiaru prędkości, a obok których istnieję możliwość zaparkowania pojazdu zgodnie z wytycznymi. 

W imieniu OPSM z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

 

 • Like 27
 • Okay 5
 • Haha 1
 • XD 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

25.02.2019r - Z powodu licznych skarg od Urzędowych Strażników Miejskich, OPSM informuje po raz ostatni, że jest jedynym organem wśród frakcji upoważnionym do przeprowadzania WSZELKICH INTERWENCJI ZWIĄZANYCH Z URZĘDOWĄ STRAŻĄ MIEJSKĄ. Od dnia dzisiejszego wszelkie przejawy wprowadzania w błąd, próby przeprowadzenia kontroli, wypytywanie o znajomość regulaminu i tak dalej zgłaszane będą automatycznie do dowodzących frakcji osób, które się tego dopuszczą. Tym samym informujemy, że dokonywanie pomiaru na STOJĄCO jest dozwolone. Osobom, które zwracały uwagę Urzędowym Strażnikom Miejskim, którzy dokonując pomiaru stali polecam zapoznać się z regulaminem dokonywania pomiaru raz jeszcze.  

Urzędowych Strażników Miejskich pouczamy, że w przypadku pojawienia się tego typu sytuacji należy od razu zgłaszać się do funkcjonariuszy OPSM. 

25.02.2019r - Zastępca Szkoleniowców @|SMSA|OPSM|theemo na własne życzenie wraca na rangę Starszego Opiekuna Urzędowej Straży Miejskiej.

Edited by |SMSA|OPSM|W_Thunder
 • Like 11
 • Okay 6
 • Haha 1
 • XD 6
 • Hmm? 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

03.03.2019r 

Informujemy wszystkich Urzędowych Strażników Miejskich, że podczas służby ZAKAZANE JEST UŻYWANIE JETPACKA. Wobec osób, które zostaną na tym przyłapane będą wyciągane odpowiednie konsekwencje. 

Osoby trzecie, które dostrzegą urzędówkę na służbie używającą jetpacka, proszone są o natychmiastowe powiadomienie kogoś z OPSM. 

 • Like 5
 • Haha 1
 • XD 1
 • Amazing 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gl2uCJX.png

 

04.03.2019r 

Zastępca Szkoleniowców Urzędowej Straży Miejskiej @|smsa|karrez przygotował krótką prezentację, która mamy nadzieję pozwoli Wam lepiej zrozumieć regulamin dokonywania pomiaru prędkości oraz ułatwi Wam wybieranie miejsc, które spełniają wszystkie kryteria konieczne do przeprowadzenia pomiaru zgodnie z regulaminem.

W imieniu kierownictwa dziękujemy mu za zaangażowanie oraz wkład w poniższą pracę.

 

 

 

Jak poprawnie wykonywać pomiar prędkości?

Pomiar prędkości należy do głównych zadań Straży Miejskiej San Andreas oraz San Andreas Police Department. Jest to również sposób na zarobek dla urzędowych strażników miejskich. Niestety, wielu  z nich nie ma pojęcia o prawidłowym sposobie pomiaru. W tym temacie postaram się uwzględnić wszystkie czynniki mające wpływ na poprawne "suszenie". Główną zasadą dobrego pomiaru jest wykonywanie go na PROSTYCH odcinkach dróg. Na chodniku nie może stać ŻADEN pojazd, który w jakiś sposób zasłania funkcjonariusza.

#1

Ograniczenie prędkości

Na serwerze Play Your Life obowiązują cztery ograniczenia prędkości:

a) 20km/h - przeznaczony na jazdę w ruchu wahadłowym / po parkingach

b) 60km/h - ogranicznik panujący na terenie zabudowanym oprócz dróg szybkiego ruchu.

c) 90km/h - obowiązuje na terenach niezabudowanych; drogi szybkiego ruchu (np. The Strip)

d) brak ograniczenia - autostrady

KAŻDY funkcjonariusz jest zobowiązany do przestrzegania zasady o możliwości wykonywaniu pomiaru TYLKO na drogach z ograniczeniem prędkości do 60km/h.

TU NIE SUSZYMY:

mXVegx9.jpg

KLg0VMk.jpg

mgQOCAQ.jpg

#2

Metraże

Kolejnym wymogiem poprawnego pomiaru są MINIMALNE ODLEGŁOŚCI:

a) od ZAKRĘTU, WZNIESIENIA, WIADUKTU: 30m.

W takich miejscach NIE SUSZYMY, ponieważ istnieje lekkie wzniesienie oraz skrzyżowanie tuż nieopodal.

Nn5tMym.jpg

b) od INNEJ GRUPY FUNKCJONARIUSZY (2): 100m.

Gdy na jednym miejscu znajduje się dwóch funkcjonariuszy, musisz policzyć minimum 100 metrów do następnego stanowiska, aby nie łamać zasad pomiaru.

MMwbAfw.jpg

c) od FOTORADARU: 150m.
ZAKAZANE jest dokonywanie pomiaru w odległości mniejszej niż 150m od fotoradaru.
 
xkXdwUZ.jpg
 
#3
Przykłady miejsc dozwolonych
 
sqideic.jpg qNDcolN.png nxZGEgM.jpg SGbA6sf.jpg 
                         Doherty, SF                                                Calton Heights, SF                                         Doherty, SF                                                   King's, SF                                                                          
 
KguyISE.jpg 0V8tDEV.jpg upwQdIy.jpg 6TIb2XV.jpg
                       Blackfield Chapel, LV                                  Whitewood Estates, LV                            Las Venturas Airport, LV                                    Redsands East, LV                                                                                                                            
                                                      
Ep48MCc.jpg 8baKAd8.jpg VtTQZi0.jpg SpYuTK5.jpg
                          El Corona, LS                                                  El Corona, LS                                         Commerce, LS                                                 Idlewood, LS                                                                                                                                                      
 
#4
Jeśli znaleźliście miejsce, ale nie jesteście pewni, czy jest ono dozwolone, możecie pisać do funkcjonariuszy ze składu OPSM. Chętnie pomożemy!
                                                                                    Autor: @|smsa|karrez
 • Like 7

Share this post


Link to post
Share on other sites

04.03.2019r

Z przyjemnością informujemy, że:

Zastępca Szkoleniowców U.S.M @|smsa|karrez zostaje awansowany na rangę Szkoleniowca U.S.M.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opiekun U.S.M @|SMSA|OPSM|Arty*va za wkład oraz zaangażowanie zostaje awansowany o dwie rangi wyżej na Zastępcę Szkoleniowców U.S.M.

Opiekun U.S.M @|SMSA|OPSM|gereq za wkład oraz zaangażowanie zostaje awansowany o dwie rangi wyżej na Zastępcę Szkoleniowców U.S.M.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opiekun U.S.M @|SMSA|OPSM|HayPay zostaje awansowany na rangę Starszego Opiekuna U.S.M.

Opiekun U.S.M @|SMSA|WAR-PJ|marezisz zostaje awansowany na rangę Starszego Opiekuna U.S.M.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W imieniu kierownictwa serdecznie gratulujemy! 

 • Like 15
 • Haha 1
 • Amazing 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

05.03.2019r 

 @|SMSA|GDK powraca do OPSM na range Starszy Opiekun.

Edited by |SMSA|Djjay
 • Like 4
 • XD 1
 • Amazing 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...