Jump to content
|GROM|Ditru*

|K69-News| Historia Sądu Federalnego San Andreas

Recommended Posts

Posted (edited)

fvnnieE.png


Historia Sądu Federalnego San Andreas


Sąd Federalny San Andreas powstał w październiku 2015 roku, a jego pierwszym liderem był Pawlo613. Głównym założeniem grupy było odgrywanie roleplay'a z rozpraw sądowych. Projekt od początku cieszył się poparciem ze strony graczy, jak i administracji co pozwoliło na współpracę między grupą a administracją dzięki czemu w sądzie mogliśmy kogoś pozwać o np. taran.


HHJOKWO.png

Pierwsza rozprawa przed Sądem Federalnym - 25 Października 2015


Siedziba

Pierwszy gmach sądu znajdował się w Las Venturas naprzeciwko spawna. Sąd w tamtym okresie posiadał dość prymitywny, wymapowany oraz wybrakowany interior. Posiadał jedynie salę rozpraw i widownie. Nie przeszkadzało to jednak w rozwijaniu grupy, która cały czas wzrastała na popularności i rozpoznawalności wśród graczy.


R9kph22.png


Poza tym ówczesny lider grupy rozpoczął przetarg na pierwsze logo dla nowej grupy. Osoba która wykonała najlepsze logo miała otrzymać 7 500€ wynagrodzenia. Przetarg na logo wygrał Resku, lecz poza jego logiem zarząd grupy urzekły również pieczątki gracza Designer*, otrzymał on w zamian 2 000€.

nrUqAzD.png


W pewnym momencie w pierwszym interiorze zaczęło brakować miejsca dla ludzi, podjęto więc decyzję o zmianie lokalizacji gmachu sądowego oraz nowym interiorze. Siedzibę przeniesiono więc do Los Santos na dzielnice Market. Nowy interior był znacznie bardziej przestronny zarówno dla cywili, jak i dla prawników. Posiadał jedna salę rozpraw, areszt sadowy, recepcję oraz pokoje gospodarcze dla pracowników. Poza nową siedzibą grupa otrzymała również do dyspozycji pojazdy takie jak:

Sultan

Stafford

Stretch

Merit

Huntley

Landstalker

Elegant

Sentinel

Skład pojazdów w grupie pozostaje bez zmian do dnia dzisiejszego.


YRgsZl0.png


Początkowo grupa ta miała możliwość wykonywania rozpraw, po których rozpatrzeniu pozwany mógł być ukarany realną karą w postaci np. zabrania prawa jazdy. Warunkiem jednak było posiadanie wystarczających dowodów ze strony osoby pozywającej. Mimo wszystko ostateczna decyzję o ukaraniu podejmowała administracja serwera, rozprawa jednak miała znaczący wpływ w ostatecznej decyzji, co do nadania kary. Jednakże z uwagi na małe zainteresowanie wśród graczy, którzy woleli napisać zwyczajną skargę na forum szybko porzucono ten pomysł i rozpoczęto jedynie odgrywanie RP w sądzie. W tej formie bez większych zmian Sąd Federalny San Andreas działał do lipca 2017 roku, kiedy to została przeniesiona jego siedziba do San Fierro na dzielnicę Downtown. 


FfjYbck.png


Zabieg ten nieco odżywił grupę przez co na rozprawach zaczęła stawiać się coraz większa ilość graczy. W związku z odmłodzeniem grupy poprzez przeniesienie gmachu do San Fierro, pojawił się pomysł aby odświeżyć również wnętrze budynku. Rozpoczęto więc przetarg na wykonanie nowego interioru do sądu. Początkowo najszybciej rozwijał się projekt wnętrza wykonanego w map edytorze. Szybko jednak pozycję tę przejął projekt wymodelowanego interioru. I tak w sierpniu 2017 roku na serwer zawitało wymodelowane wnętrze dla Sądu Federalnego. 


gf2tGIa.png


Nowy interior posiadał 3 sale rozpraw, recepcję, pokoje dla pracowników, pomieszczenia dla cywilów, areszt sądowy, garaż oraz funkcjonalna windę, która została dodana parę miesięcy po wgraniu modelu na serwer. Ów wnętrze sądu jest używane do dnia dzisiejszego bez znaczących zmian.

 

Historia zarządu oraz kierownictwa grupy

Pawlo613 - Swoja karierę rozpoczął w listopadzie 2015 roku, znajdował się on na randze I Sędzi, a następnie Właściciela Kancelarii Adwokackiej do 17 kwietnia 2016 roku.

Reason. - Został dodany do sądu w listopadzie 2015 roku z uwagi na jego zaangażowanie w tworzenie grupy. Pełnił on początkowo funkcję II Sędzi, a następnie został koordynatorem adwokatów.

Devileczek - Decyzją administracji RCON został on dodany w kwietniu 2016 roku do zarządu grupy. Był on na tym stanowisku do 1 lipca 2016 roku.

Bezzy - Decyzją administracji RCON został on dodany w kwietniu 2016 roku do zarządu grupy. Był on na tym stanowisku do 4 maja 2016 roku.

Mati3112  - W związku z dużym zaangażowaniem w rozwój grupy został awansowany na stopień Właściciela Kancelarii Adwokackiej w maju 2016 roku. We wrześniu 2016 roku odszedł on ze stanowiska na własne życzenie. Jednak po upływie 21 dni od odejścia zdecydował się na powrót na poprzednie stanowisko, a 10 dni później został awansowany na Kierownika Sekretarza Sadu Najwyższego. A po upływie kolejnych 10 dni został awansowany na Zastępce Sędzi Najwyższego. Był to najszybszy awans w historii grupy. Odszedł z sadu w lipcu 2017 roku na własne życzenie.

Hudziak - W związku z dużym zaangażowaniem w rozwój grupy został awansowany na stopień Prokuratora Generalnego w maju 2016 roku. Rolę pełnił do września 2016 roku.

PoweRR ( Aktualnie PWR ) - Do zarządu dołączył 1 lipca 2016 roku. Odszedł z grupy na własne życzenie w czerwcu 2017 roku, powrócił on jednak do grupy w lipcu 2017 roku na stanowisko Zastępcy Sędzi Najwyższego. Ponownie odszedł na własne życzenie we wrześniu 2017 roku.

Conversiak - Do zarządu dołączył 1 lipca 2016 roku. Odszedł on z pełnionej funkcji w grudniu 2016 roku. Powrócił do grupy w czerwcu 2017 roku na rangę Sędzi Najwyższego. Ponownie na własne życzenie odszedł we wrześniu 2017 roku.

Mastering* - We wrześniu 2016 roku objął on stanowisko Prokuratora Generalnego po odejściu Matiego3112. W listopadzie 2016 roku otrzymał awans na Kierownika Sekretariatu Sądu Najwyższego. Odszedł z sadu w lipcu 2017 roku na własne życzenie.

Spoko002 - Za swój wkład w rozwój grupy w listopadzie 2016 roku został awansowany na koordynatora adwokatów. Został wydalony z grona sądu w kwietniu 2017 roku.

Filoonek - Za swój wkład w rozwój grupy w listopadzie 2016 roku został awansowany na koordynatora prokuratorów. Odszedł na własne życzenie w kwietniu 2017 roku.

Lakon - Za sprawą awansu na stopień Sędzi Głównego w lutym 2017 roku dołączył do grona zarządu. W sierpniu 2017 roku został awansowany na stopień Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa.

Break - Za sprawą awansu w czerwcu 2017 roku rozpoczął swoją przygodę jako członek zarządu oraz koordynator adwokatów w grupie. W sierpniu 2017 roku został awansowany na stopień Przewodniczącego Krajowej Rady sądownictwa. W czerwcu 2018 roku otrzymał on awans na stopień Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Po odejściu Conversiaka w lipcu 2018 roku został awansowany na dowodzącego grupy. W październiku 2019 roku odszedł on z grupy na własne życzenie. Powrócił on do grupy w lutym 2020 roku.

Cookielikes - Decyzją zarządu został dodany w lipcu 2017 roku na rangę Zastępcy Sędzi Najwyższego. We wrześniu 2017 objął on stanowisko lidera grupy po odejściu Conversiaka. W lipcu 2018 roku odszedł on z grupy na własne życzenie.

Arhael - Poprzez awans na Prokuratora Generalnego w sierpniu 2017 roku dołączył do grona zarządu grupy. W grudniu 2017 roku otrzymał awans na stopień Przewodniczącego Krajowej Rady sądownictwa. W lutym 2018 roku otrzymał awans na stopień Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. W czerwcu 2018 roku opuścił on grono sądu na własne życzenie. W lipcu 2018 roku powrócił do sądu na poprzednie stanowisko, a w sierpniu został wydalony z grupy.

MrKrystian - W związku z otrzymanym awansem na Właściciela Kancelarii Adwokackiej w kwietniu 2018 roku dołączył do grona zarządu. W maju 2018 roku został on wydalony z grupy.

Dawidos00 - W związku z otrzymanym awansem na Prokuratora Generalnego w lipcu 2018 roku dołączył do grona zarządu. W sierpniu 2018 roku otrzymał on awans na stopień Przewodniczącego Krajowej Rady sądownictwa, następnie w lutym 2019 roku otrzymał awans na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. A w październiku 2019 roku odszedł z grupy na własne życzenie, po czym powrócił w marcu 2020 roku na poprzednie stanowisko.

xOker - W lipcu 2018 roku otrzymał awans na rangę Sędzi Najwyższego dołączając tym samym do zarządu grupy. W sierpniu 2018 roku został zdegradowany do stopnia Sędzi Rejonowego oraz został zawieszony na okres 2 tygodni. Odszedł on z grupy podczas trwania kary w związku z czym został wydalony ze składu sądu.

Lechu - W sierpniu 2018 roku został dodany na stopień Prezesa Trybunału Konstytucyjnego dołączając tym samym do grona zarządu grupy. W lutym 2019 roku odszedł z grupy na własne życzenie.

Konik123 - W związku z dużą aktywnością oraz zaangażowaniem w rozwój grupy w sierpniu 2018 roku został awansowany na stopień Prokuratora Generalnego, dołączając tym samym do zarządu grupy. W październiku 2018 roku został on wydalony z sądu federalnego.

Sadek - W październiku 2018 roku otrzymał awans na koordynatora adwokatów, dołączył on tym samym do grona zarządu sądu. W lutym 2019 roku otrzymał awans na Przewodniczącego Krajowej Rady sądownictwa.  W październiku 2019 roku otrzymał on awans na stopień Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. A w październiku 2019 roku po odejściu Break'a otrzymał stopień dowodzącego grupy.

Deathares - W listopadzie 2018 roku otrzymał awans na Prokuratora generalnego, dołączył on tym samym do grona zarządu sądu. W styczniu 2019 roku odszedł on z grupy na własne życzenie, powrócił jednak do sądu w lutym 2019 roku na stopień Sędzi Najwyższego. W czerwcu 2019 został przeniesiony na stopień Prokuratora Generalnego. A w październiku 2019 roku został zawieszony w prawach członka grupy co wiązało się z wydaleniem go w listopadzie 2019 roku.

theemo - W listopadzie 2018 roku otrzymał awans na Sędzi Najwyższego, dołączył on tym samym do grona zarządu sądu. Odszedł z grupy w lutym 2019 roku na własne życzenie, a chwilę potem został przeniesiony na stopień Sędzi Najwyższego. Parę dni po tym odszedł z grupy na własne życzenie oraz wrócił 3 dni po odejściu na stopień Właściciela Kancelarii Adwokackiej. W czerwcu 2019 roku został zawieszony na 14 dni. A w październiku 2019 roku został awansowany na stopień Przewodniczącego Krajowej Rady sądownictwa. W styczniu 2020 roku otrzymał on awans na stopień Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Pod koniec stycznia 2020 roku został wydalony z grupy.

DrPomarancza - W czerwcu 2019 roku otrzymał awans na stopień Sędzi Najwyższego dołączając tym samym do grona zarządu grupy. W październiku 2019 roku odszedł on z grupy na własne życzenie.

Aza* - W listopadzie 2019 została awansowana na Prokuratora Generalnego, dołączyła tym samym do grona zarządu grupy. W styczniu 2020 roku została awansowana na Przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa.

Jacobex - W styczniu 2020 roku otrzymał awans na stopień Prokuratora Generalnego. 


Jak widać historia osób, które były w zarządzie grupy jest równie długa co 5 letnia historia Sądu Federalnego San Andreas na naszym serwerze. Liczymy, że przetrwa z nami do końca, i tego mu życzymy.


Wykorzystane źródła: Nowa siedziba sąduNie pisz skargi, złóż pozew!Ogłoszenia sądu federalnegoWydziały sądu federalnego, Archiwa oraz wspomnienia prywatne, Aktualizacje serweraPodsumowanie Rozprawy z dnia 30 października 2015 rokuPodsumowanie rozprawy z dnia 25 października 2015 roku

Dla redakcji prasowej K69-News

Redaktor Ditru*

Edited by Ditru*
 • Like 4
 • XD 1
 • Amazing 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Super!!! Tak trzymaj!

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

W sumie, ciekawie opisane. Jeden błąd się wkradł Panie @Ditru*, chyba przeoczyłeś jednego prokuratora generalnego. Mianowicie, KurczakzKFC - poza tym propsy

 • Thanks 1
 • XD 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bardzo ciekawy i starannie wykonany artykuł :) Czekam na więcej :P

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ciekawie czytało mi się historię grupy, do której należę :Dnawet o mnie pamiętałeś w artykule 

 • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ciekawy artykuł. Wszystkim członkom SFSA życzę powodzenia

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bardzo dobry artykuł!!!!

 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Super, świetny artykuł! Jestem dumny, że taka osoba jak ty, jest w szeregach Redakcji :wub:

 • Amazing 1
 • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

***Tematy w tym forum będą maksymalnie otwarte 14 dni***

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...