Jump to content
roger.

Ogłoszenia SMSA

Recommended Posts

 

M0HJL4d.png

Wypowiadanie się w tym temacie jest zabronione. Za łamanie tego postanowienia nakładane będą punkty na forum.

W_Thunder // Break.

W tym temacie umieszczane będą ogłoszenia związane z frakcją.

 

Edited by W_Thunder
 • Like 14
 • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nowe hasła dla SM - mumble - dostępne są u komendantów wszystkich komend.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jutro, tj. 21.10.2014, o godzinie 18:30 odbędzie się spotkanie wszystkich strażników. Miejsce spotkania - komenda SM w Las Venturas. 

 

20.10.2014

Wszyscy dotychczasowi strażnicy zostali zdegradowali do rangi aplikanta, przejdą akademię i zdadzą egzaminy by sprawdzić ich wiedzę.


21.10.2014

Aplikant Bolesny opuszcza frakcję na własne życzenie.


Aplikant Nexembers opuszcza frakcję na własne życzenie.

 

Aplikant Chrystian30 opuszcza frakcję na własne życzenie.

 

Aplikant DeeLayT opuszcza frakcję na własne życzenie.

Edited by :SMSA:Roger.
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

22.10.2014


 


Aplikant Ziom_Tom opuszcza frakcję na własne życzenie.


 


 


TswnKtr.png


Edited by :SMSA:Pablo94
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

24.10.2014

 

 

Aplikant TheDonald zostaje zwolniony dyscyplinarnie w związku z otrzymaną na niego skargą oraz banem wynikłym z tej sytuacji.

 

1Mfis4k.png

 

25.10.2014

 

 

Dzisiejsze szkolenie, z powodu spotkania komendantów z administracją RCON zostaje przełożone na jutro o godzinie 13.00.

 

1Mfis4k.png

 

 

26.10.2014

 

 

Aplikant BOSS-CSA dawidrpgx odchodzi na własne życzenie.

 

1Mfis4k.png

Edited by :SMSA:Modeller
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

26.10.14


 


Do komendy Los Santos, pozytywnie zdając akademię dołączają:


50104.pasek1.png


78956.pasek1.png


46813.pasek1.png


 


Do komendy San Fierro, pozytywnie zdając akademię dołączają:


17139.pasek1.png


29131.pasek1.png


81468.pasek1.png


 


Do komendy Las Venturas, pozytywnie zdając akademię dołączają:


57048.pasek1.png


50454.pasek1.png


66512.pasek1.png


oraz na randze aplikanta pozostaje:


54355.pasek1.png


 


Wszystkie osoby w/w proszone są o zgłoszenie się do swoich komendantów w celu dodania ich do frakcji.


 


 


2MPl7Jt.png


 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

27.10.2014


 


Aplikant Gadzina1 opuszcza frakcję na własne życzenie.


 


TswnKtr.png


 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

28.10.2014

 

Z dniem dzisiejszym zostaje zaktualizowany regulamin SMSA. Uwzględniono w nim dodanie pracy urzędowej do frakcji oraz możliwości przejścia akademii SMSA przez te osoby.

 

1Mfis4k.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

29.10.2014

 

Strażnik RazarPL zostaje zwolniony dyscyplinarnie z powodu otrzymania bana na serwerze, co plami reputację SMSA oraz z powodu przemalowania karetki SGSP.

 

1Mfis4k.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

3.11.2014

 

Strażnik Duczek, z powodu swojej bardzo wysokiej aktywności i oddania służbie, zostaje awansowany na rangę Zastępcy Komendanta komendy LV Straży Miejskiej.

 

1Mfis4k.png

Edited by :SMSA:Modeller

Share this post


Link to post
Share on other sites

03.11.2014 Starszy strażnik Rescurino został wybrany na Zastępce Komendanta SMSF!


Doceniłem jego wysiłek oraz zaangażowanie dla dobra SMSA.


Można było wyczuć jego pasję i oddanie do tego co robi.


Gratulujemy!


 


03.11.2014 Stażysta Banzalo awansował na rangę Starszego Strażnika!


Gratulujemy!


 


TswnKtr.png


 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

5.11.2014


 


Strażnik TheMate, Ponczus oraz Walu zostają awansowani na rangę Starszego Strażnika w komendzie Los Santos z powodu wysokiego zaangażowania oraz aktywności.


 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

6.11.2014

 

 

Aplikant iFaren zostaje zwolniony dyscyplinarnie z akademii SMSA z powodu napisania podania do PSP. Również w związku z tym nie zostanie nadana mu możliwość ponownego przejścia akademii SMSA czy dołączenia do frakcji.

 

1Mfis4k.png

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

7.11.2014


 


Strażnik Michael505 odchodzi z frakcji na własne życzenie.


 


 


TswnKtr.png


 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

9.11.2014

 

 

Aplikant Tymian zdał z wynikiem pozytywnym egzaminy kończące akademię SMSA, tym samym staje się pełnoprawnym pracownikiem frakcji oraz zostaje przydzielony do komendy w Los Santos w stopniu Strażnika.

Aplikant TheKamilThe zdał z wynikiem pozytywnym egzaminy kończące akademię SMSA, tym samym staje się pełnoprawnym pracownikiem frakcji oraz zostaje przydzielony do komendy w Las Venturas w stopniu Strażnika.

Aplikant HesT zdał z wynikiem pozytywnym egzaminy kończące akademię SMSA, tym samym staje się pełnoprawnym pracownikiem frakcji oraz zostaje przydzielony do komendy w San Fierro w stopniu Strażnika.

Aplikant Maxu zdał z wynikiem pozytywnym egzaminy kończące akademię SMSA, tym samym staje się pełnoprawnym pracownikiem frakcji oraz zostaje przydzielony do komendy w San Fierro w stopniu Strażnika.

Aplikant biszkopt zdał z wynikiem pozytywnym egzaminy kończące akademię SMSA, tym samym staje się pełnoprawnym pracownikiem frakcji oraz zostaje przydzielony do komendy w Los Santos w stopniu Strażnika.

Aplikant Gracek8975 zdał z wynikiem pozytywnym egzaminy kończące akademię SMSA, tym samym staje się pełnoprawnym pracownikiem frakcji oraz zostaje przydzielony do komendy w Las Venturas w stopniu Strażnika.

Aplikant Jages zdał z wynikiem pozytywnym egzaminy kończące akademię SMSA, tym samym staje się pełnoprawnym pracownikiem frakcji oraz zostaje przydzielony do komendy w Los Santos w stopniu Strażnika.

Aplikant DIKAY zdał z wynikiem pozytywnym egzaminy kończące akademię SMSA, tym samym staje się pełnoprawnym pracownikiem frakcji oraz zostaje przydzielony do komendy w San Fierro w stopniu Strażnika.

Aplikant Muminek zdał z wynikiem pozytywnym egzaminy kończące akademię SMSA, tym samym staje się pełnoprawnym pracownikiem frakcji oraz zostaje przydzielony do komendy w San Fierro w stopniu Strażnika.

Aplikant Sttunter zdał z wynikiem pozytywnym egzaminy kończące akademię SMSA, tym samym staje się pełnoprawnym pracownikiem frakcji oraz zostaje przydzielony do komendy w Las Venturas w stopniu Strażnika.

Aplikant Krisek zdał z wynikiem pozytywnym egzaminy kończące akademię SMSA, tym samym staje się pełnoprawnym pracownikiem frakcji oraz zostaje przydzielony do komendy w Las Venturas w stopniu Strażnika.

Aplikant Darkness, z powodu problemów osobistych, podejdzie do egzaminów w innym terminie.

 

Aplikant exoNxx nie przystąpił do egzaminów kończących akademię SMSA, wobec czego zostaje wydalony z frakcji.

Aplikant RemiXx uzyskał wynik negatywny podczas egzaminów kończących akademię SMSA, wobec czego zostaje wydalony z frakcji.

Aplikant Azatek uzyskał wynik negatywny podczas egzaminów kończących akademię SMSA, wobec czego zostaje wydalony z frakcji.

Aplikant HsOPL uzyskał wynik negatywny podczas egzaminów kończących akademię SMSA, wobec czego zostaje wydalony z frakcji.

Aplikant DjSpArCo nie przystąpił do egzaminów kończących akademię SMSA, wobec czego zostaje wydalony z frakcji.

 

1Mfis4k.png

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

10.11.2014


 


St. Strażnik Walu opuszcza frakcję na własne życzenie.


 


2MPl7Jt.png


Share this post


Link to post
Share on other sites

10.11.2014

 

 

Straż Miejska otrzymała możliwość wystawiania mandatów za nieprawidłowe parkowanie, zakłócanie porządku publicznego i taranowanie.

 

Do czasu przeprowadzenia odpowiednich szkoleń, panuje kategoryczny zakaz nakładania mandatów przez SMSA.

 

1Mfis4k.png

Edited by :SMSA:Modeller
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

13.11.2014

 

Aplikant Darkness ukończył z wynikiem pozytywnym akademię SMSA, tym samym stając się pełnoprawnym pracownikiem frakcji, oraz zostaje przypisany do komendy w Los Santos.

 

Strażnik Sttunter zostaje zawieszony dyscyplinarnie na okres pięciu dni z powodu wystawienia mandatu przed przeprowadzeniem szkoleń z tego zakresu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

13.11.2014


 


Strażnik HesT zostaje zwolniony dyscyplinarnie z powodu bana nałożonego na niego, wynikającego z taranowania "elek"


 


 


TswnKtr.png


Edited by :SMSA:Pablo94
 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

17.11.2014


 


Od tej chwili obowiązuje kategoryczny zakaz nakładania mandatów do odwołania. Niezastosowanie się będzie groziło srogą karą.


 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

18.10.2014


 


Strażnik Dikay awansował na rangę Starszego Strażnika, za sumienne wykonywanie swoich obowiązków.


 


Starszy Strażnik Banzalo awansował na rangę Specjalisty, za doświadczenie i wykorzystywanie swoich umiejętności w praktyce.


 


 


TswnKtr.png


 • Like 5

Share this post


Link to post
Share on other sites

19.11.2014


 


Strażnicy Tymian oraz biszkopt., zostają awansowani na rangę Starszego Strażnika z powodu wysokiej aktywności na służbie.


 


2MPl7Jt.png


Edited by :SMSA:Roger.
 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

20.11.2014

 

Starszy Strażnik Tymian, zostaje zawieszony na okres 3 dni z powodu wystawienia mandatu pomimo zakazu.

 

2MPl7Jt.png

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

23.10.2014


 


St. Strażnik Tymian, zostaje przywrócony do służby po zawieszeniu.


 


2MPl7Jt.png


 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

23.11.2014

 

Dnia 24.11.2014, poniedziałek, odbędzie się szkolenie prowadzone przez byłego komendanta głównego policji. Spotkanie odbędzie się o godzinie 17 w centrum szkoleniowym frakcji serwerowych. Obecność jest obowiązkowa, a spóźnialscy nie będą mieli szansy powtarzania wszystkiego od nowa. Jeśli ktoś nie weźmie udziału w ćwiczeniach, nie ma prawa wystawiania mandatów.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...