Jump to content

Privacy Policy

Play Your Life przykłada bardzo dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych użytkowników serwisu. Przeczytaj ten dokument aby dowiedzieć się co i w jaki sposób przetwarzamy.

 

Jakie dane osobowe są przetwarzane


Przetwarzamy podane w formularzu rejestracyjnym dane, tj. login/nick oraz adres e-mail. Dodatkowo rejestrowane są adresy IP z których nawiązujesz połączenia z serwerem gier lub forum.

W przypadku płatności za usługi Premium rejestrowane jest 6 pierwszych cyfr Twojego numeru telefonu. W przypadku płatności PayPal przetwarzany jest adres e-mail powiązany z kontem PayPal oraz inne dane przekazane przez PayPal w ramach przetwarzania przez nich płatności.

Przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych użytkowników serwisu. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych

 

Ww. dane są przetwarzane w celu zapewnienie dostępu do serwera gier, forum, usług Gold/Premium oraz do rozpatrywania próśb, skarg i apelacji.


Udostępnianie Twoich danych osobowych


Twoje dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom. Na stronach nie ma skryptów śledzących, analitycznych, ani sieci reklamowych które mogłyby przetwarzać Twoje dane.

Nie przekazujemy danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma Zoomzone, NIP 691-233-93-46, Gołaczów 27, 59-225 Chojnów.


Kontakt


Kontakt możesz nawiązać w drodze korespondencji elektronicznej pisząc na adres zoomzone@zoomzone.pl lub pisemnie na adres Gołaczów 27, 59-225 Chojnów.

×
×
  • Create New...