Skocz do zawartości

|Slodziak|Tuszek

Administrator
 • Zawartość

  2352
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

 • Wygrane w rankingu

  38

Ostatnia wygrana |Slodziak|Tuszek w Rankingu w dniu 13 Listopad

|Slodziak|Tuszek posiadał najczęściej polubioną zawartość!

Reputacja

6159 Świetny Gość!

O |Slodziak|Tuszek

 • Tytuł
  Claude Speed
 • Urodziny 29.06.1998

Informacje ogólne

 • Płeć
  Mężczyzna
 • Lokalizacja
  Polsza

Konto w grze

 • Frakcja
  Straż Miejska LS
 • Ranga frakcyjna
  Komendant

Ostatnie wizyty

19029 wyświetleń profilu
 1. |Slodziak|Tuszek

  Ogłoszenia SMSA

  15.11.2018 - Od dnia 19.11.2018 wejdzie w życie nowy regulamin Straży Miejskiej San Andreas. Zapoznać się z nim można w tym temacie.
 2. |Slodziak|Tuszek

  Nowy Regulamin SMSA

  Regulamin funkcjonariusza Straży Miejskiej San Andreas I. Postanowienia ogólne: §1. Postępowanie funkcjonariusza w kontaktach z graczami powinna cechować życzliwość oraz bezstronność. §2. Funkcjonariusz Straży Miejskiej San Andreas jest zobowiązany do szanowania godności i kultury osobistej oraz przestrzegania regulaminu obowiązującego na serwerze Play Your Life (PYL). §3. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, zarząd SMSA będzie wyciągał odpowiednie konsekwencje o których mowa w punkcie VIII. §4. Strażnik zobowiązany jest zachowywać się realnie wobec graczy serweru Play Your Life (PYL). Zachowania nie realne oraz niewłaściwe, będą skutkowały wyrzuceniem z frakcji. §5. Poza służbą członkowie SMSA są zobowiązani do realistycznego zachowania. §6. Frakcja to zorganizowana grupa, w której panuje hierarchizacja oraz dyscyplina. Niedopuszczalne są zachowania takie jak egoizm, prowokacje, brak współpracy, brak pomocy itd. §7. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. II. System rang: §1. W skład zarządu wchodzi Komendant, Zastępca Komendanta jak i Naczelnik. §2. W Straży Miejskiej San Andreas znajduje się 13 rang pełnoprawnych. §3. Osoby, które podejmują najważniejsze decyzje, oraz nadzorują działania SMSA to: Komendant, Zastępca Komendanta i Naczelnik Skład zarządu: Komendant Straży Miejskiej San Andreas Zastępca Komendanta Straży Miejskiej San Andreas Naczelnik Straży Miejskiej San Andreas Pełnoprawni pracownicy Straży Miejskiej: Zastępca Naczelnika Starszy Inspektor Inspektor Młodszy Inspektor Starszy Specjalista Specjalista Młodszy Specjalista Starszy Strażnik Strażnik Młodszy Strażnik ASMSA: Aplikant III. Obowiązki strażnika miejskiego: §1. Funkcjonariusz w czasie służby jest zobowiązany do sumiennego oraz czynnego wykonywania swoich obowiązków oraz powinien się znajdować na kanale Straży Miejskiej (TeamSpeak3) §2. Strażnik ma być przykładem dla drugiego gracza oraz ma się nie dawać sprowokować graczom. §3. Funkcjonariusz w czasie służby jest zobowiązany do wykonywania rozkazów wyższych rang oraz dyspozytora. §4. Funkcjonariusz w czasie służby jest zobowiązany do przemyślanego oraz poważnego podchodzenia do każdej sprawy. §5. Funkcjonariusz w czasie służby jest zobowiązany przestrzegania KRD (Kodeksu Ruchu Drogowego) §6. Funkcjonariusz w czasie służby jest zobowiązany do realnego zachowania w zaistniałej sytuacji. §7. Funkcjonariusz w czasie służby jest zobowiązany do informowania o podjętych przez siebie czynnościach. §8. Funkcjonariusz w czasie służby jest zobowiązany do poinformowania o rozpoczęciu służby oraz o jej zakończeniu. §9. Funkcjonariusz jest zobowiązany do przestrzegania zasad ortografii języka polskiego. §10. Funkcjonariusz powinien przestrzegać zasad poprawnego zachowania wobec innych funkcjonariuszy. §11. Funkcjonariusz jest zobowiązany do pomocy innym graczom na serwerze. §12. Funkcjonariusz jest zobowiązany do pomocy innym funkcjonariuszom. §13. Każdy funkcjonariusz ma obowiązek zgłaszać o swoich nieobecnościach. §14. Każdy funkcjonariusz jest zobowiązany do czynnej służby przez 2 miesiące od dołączenia/powrotu w SMSA, jeżeli chce mieć powrót do frakcji. §15. Każdy funkcjonariusz jest zobowiązany do odbycia minimum dziesięciu godzin służby w ciągu tygodnia (Ekipa 7h). §16. Na TeamSpeak3 podczas służby jest zakaz ogłuszania się, pracownicy muszą mieć stały kontakt słuchowy ze sobą. §17. Funkcjonariusz w czasie służby jest zobowiązany do wykonywania RD (Raport dowódcy). IV. Czynności zabronione dla strażnika miejskiego: §1. Funkcjonariusz w czasie służby nie może wykonywać prywatnych czynności. §2. Strażnik nie może jeździć prywatnym pojazdem na patrol. §3. Strażnik nie może łamać regulaminu dokonywania pomiarów prędkości. §4. Kategorycznie zabrania się sprzeciwiania się rozkazom wydanych przez Zarząd oraz Dyspozytora. §5. Obowiązuje kategoryczny zakaz wyjawiania informacji poufnych osobom postronnym, takich jak hasła frakcyjne itd. §6. Podczas pełnienia służby zakazuje się brania udziału w eventach. §7. Zabrania się dopuszczenia sytuacji zachowań w mundurze, które hańbią dobre imię służby, jak znieważanie innych graczy, frakcji, lub szeroko pojęte "odwalanie". §8. Zabrania się składania podań do innych frakcji ponieważ to skutkuje natychmiastowym wydaleniem z frakcji. §9. Niedopuszczalne jest notoryczne zdobywanie kar - konsekwencją tego może zostać wydalenie gracza. §10. Niedopuszczalne jest notoryczne zawracanie głowy zarządowi SMSA, należy zadawać pytania w sposób zwięzły i na temat. §11. Niedopuszczalne jest przerywanie komuś podczas rozmowy na TeamSpeak3; należy odczekać jego wypowiedź, a dopiero teraz ją komentować. §12. Niedopuszczalne jest wykonywanie akcji oraz czynności, które nie należą do zakresu obowiązków SMSA. §13. Zakazuje się uczestnictwa w jakichkolwiek pościgach na służbie, zarówno jako ścigający, oraz jako i ścigany. §14. Na kanałach TeamSpeak3 obowiązuje kultura, zakaz przeklinania, wyzwisk oraz obgadywania innych funkcjonariuszy. §15. Zakazuje się funkcjonariuszom "żebrania" o fixowanie pojazdu. §16. Zabrania się “afczenia” podczas służby (Wyjątek stanowią krytyczne sytuacja, które trzeba zgłosić na chacie frakcyjnym). V. Zasady korzystania z pojazdów SMSA: §1. Do kierowania pojazdami SMSA upoważnieni są tylko strażnicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. §2. Pojazdy frakcji SMSA są dobrem wspólnym i należy o nie dbać ze szczególnością. Oznacza to, iż pojazd musi być w stałej gotowości (stan techniczny pojazdu ma być nienaruszony w baku paliwa powinno znajdować się minimum 20 litrów paliwa po zakończonym patrolu). §3. Za pojazd odpowiedzialny jest ostatni kierowca. §4. Niedopuszczalne jest porzucanie pojazdu, odstawiania do przechowalni itp. Osoby przyłapane będą poddane najwyższemu wymiarowi kary. §5. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie pojazdu frakcyjnego go do celów prywatnych. §6. Zabronione jest przemalowywanie pojazdów na jakikolwiek inny odcień lub kolor. §7. Wyjazd z komendy pojazdem musi być zgłoszony drogą korespondencji dyspozytorowi tak jak i powrót do komendy. VI. Wymagania do wstąpienia w szeregi SMSA: §1. Kandydat powinien posiadać 100 pkt reputacji. §2. Kandydat powinien mieć szeroką wiedzę na temat serwera. §3. Kandydat powinien być aktywnym członkiem Akademii SMSA. §4. Kandydat musi posiadać komunikator głosowy TeamSpeak3. §5. Kandydat musi być zdyscyplinowany. §6. Kandydat musi wykonywać rozkazy wyższych rang. §7. Kandydat musi być osobą opanowaną. §8. Kandydat musi znać swoje uprawnienia i wykonywać powierzone mu zadania jak i wypełniać swój obowiązek. §9. W SMSA oczekujemy od członków oddania, zaangażowania oraz aby się zachowywali dojrzale i poważnie. VII. Akademia SMSA: §1. Do Akademii SMSA należy każdy świeżo przyjęty gracz do tej frakcji. §2. Stopniem obowiązującym w ASMSA jest Aplikant. §3. Ukończenie wszystkich kursów SMSA jest konieczne dla zdania egzaminu (osoba nie będąca obecna na niektórych kursach nie będzie w stanie odpowiedzieć na pytania) §4. Osoba, która nie zdała egzaminu końcowego ASMSA zostaje wydalona z frakcji. Jeśli chce ponownie podejść do egzaminu, musi dostać się do kolejnej akademii oraz zdać egzamin miesiąc później, łącznie z całą akademią. §5. Akademia prowadzona jest przez Szkoleniowców. W razie niemożności prowadzenia przez nich akademii, rolę tę przejmuje osoba wskazana przez szkoleniowców. Gdy takiej osoby nie ma, akademia zostaje czasowo zawieszona do powrotu szkoleniowca lub jego zastępcy. §6. Akademia SMSA kończona jest egzaminem, podczas którego zostaną sprawdzone umiejętności aplikanta do frakcji. §7. Akademia SMSA podlega pod komendę Straży Miejskiej San Andreas. VIII. System karania: §1. Na strażników mogą być nakładane kary w związku z ich zachowaniem i czynami zarówno na serwerze jak i na forum. §2. Niezależnie, czy osoba pełniącą funkcję w SMSA jest na służbie, czy poza nią musi przestrzegać tego regulaminu. §3. Strażnicy mogą być również karani za czyny nie wymienione w tym regulaminie, jeśli zarząd SMSA stwierdzi, że były one niestosowne. §4. Zarząd SMSA nakłada kary po wcześniejszych ustaleniach, według wagi dokonanego wykroczenia. §5. Za niestosowanie się do regulaminu strażnika SMSA może zostać nałożonych 5 rodzajów kar: Rozmowa dyscyplinarna, Ostrzeżenie, Zawieszenie, Degradacja, Zwolnienie dyscyplinarne. §6. Rozmowa dyscyplinarna jest najmniejszym wymiarem kary i nie wiąże się z żadnymi poważnymi konsekwencjami, typu zawieszenie. §7. Nałożenie ostrzeżenia skutkuje zapisaniem faktu w kartotekach gracza wraz z zapisanym powodem. Dwa ostrzeżenia wiążą się z zawieszeniem gracza na okres tygodnia. Po trzech ostrzeżeniach następuje zwolnienie dyscyplinarne. Ostrzeżenia zostają przedawnione po okresie 6 miesiącach po jego nadaniu. §8. Zawieszenie wiąże się z utratą praw i czasowym usunięciem z jednostki. Każde zawieszenie będzie indywidualnie określane na jaki okres czasu. §9. Degradacja na niższy stopień wiąże się z zapisaniem faktu w kartotekach i dodania gracza do listy ściśle obserwowanych. §10. Zwolnienie dyscyplinarne z jednostki wiąże się z zebraniem odpowiedniej ilości ostrzeżeń lub nagminnym łamaniem regulaminu. Każde zwolnienie indywidualnie będzie określane czy jest z możliwością powrotu do frakcji czy też nie. §11. Odejście z frakcji na własne życzenie nie gwarantuje powrotu na stanowisko. §12. Odejście podczas kary, skutkuje brakiem możliwości powrotu do frakcji.
 3. |Slodziak|Tuszek

  Prośba o odciszenie |SGSP|WolfFox* zmutowany przez |Slodziak|Tuszek

  Kara wygasła, była tylko na 3 godziny. Zamykam.
 4. |Slodziak|Tuszek

  Ogłoszenia SMSA

  Z przyjemnością informuję. 13.11.2018 - Komendant @|Slodziak|Tuszek, dalej pozostaje na randze Komendanta. 13.11.2018 - Naczelnik @|SMSA|Bolesny, za wkład oraz zaangażowanie w rozwój frakcji, zostaje awansowany na rangę Zastępcy Komendanta. Gratulujemy i liczymy na dalszą tak dobrą współprace. 13.11.2018 - Młodszy Inspektor @|SMSA|OPSM|W_Thunder, awansuje na rangę Inspektora. 13.11.2018 - Młodszy Specjalista @|SMSA|Beezy, awansuje na rangę Specjalisty. 13.11.2018 - Starszy Strażnik @|SMSA|OPSM|K69|BuszMen, awansuje na rangę Młodszego Specjalisty. 13.11.2018 - Strażnik @|SMSA|theemo, awansuje na rangę Starszego Strażnika. 13.11.2018 - Strażnik @|SMSA|Antkur, awansuje na rangę Starszego Strażnika. 13.11.2018 - Strażnik @|SMSA|OPSM|HeroPie312, awansuje na rangę Starszego Strażnika. 13.11.2018 - Strażniczka @|SMSA|Agata, awansuje na rangę Starszej Strażniczki. 13.11.2018 - Młodszy Strażnik @|SMSA|OPSM|Kubzon*, awansuje na rangę Strażnika. 13.11.2018 - Młodszy Strażnik @|SMSA|xAsek*, awansuje na rangę Strażnika. 13.11.2018 - Młodszy Strażnik @|SMSA|MrFrost, awansuje na rangę Strażnika. 13.11.2018 - Młodszy Strażnik @|SMSA|BrenDoN., awansuje na rangę Strażnika. 13.11.2018 - Młodszy Strażnik @|SMSA|bayu, awansuje na rangę Strażnika. 13.11.2018 - Młodszy Strażnik @|SMSA|W-PJ|Nazarbajew, awansuje na rangę Strażnika. 13.11.2018 - Młodszy Strażnik@|SMSA|Arty*va, awansuje na rangę Strażnika. 13.11.2018 - Młodszy Strażnik @Domelek*, awansuje na rangę Strażnika. 13.11.2018 - Młodszy Strażnik @|SMSA|KARREZ*chun, awansuje na rangę Strażnika. 13.11.2018 - Młodszy Strażnik @|SMSA|TheStoki, awansuje na rangę Strażnika. W imieniu zarządu wszystkim gratuluje oraz życzę dalszych sukcesów w SMSA.
 5. |Slodziak|Tuszek

  Skarga na moderatora |JRG-1|KoNiK123*

  I na grzyba się wypowiadacie, a później płacz, że punkty dostałem. Zamykam.
 6. |Slodziak|Tuszek

  Skarga na Janush_000

  Gotówka finalnie wylądowała na koncie kamilios123, gdzie został kupiony pojazd marki Jester. Gracz przyznał się na serwerze, że otrzymał tą gotówkę od kolegi, ponieważ ten nie miał jak mu oddać gotówki w realu. @|ASAPD|ASFSA|Matusz., otrzymał gotówkę natomiast gracz kamilios123 oraz Janush_000 otrzymali bana za handel poza serwerem. Sprawę udało się rozwiązać na serwerze. Logi z rozmowy: 20181106214959> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): Siemka 20181106215007> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): siema co jest / 20181106215013> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): Mogę ciebie zapytać o przelew 58k który otrzymałeś? 20181106215043> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): otrzymalem go od jakiegos typa 20181106215050> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): Jakiegos typa? 20181106215102> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): podeszedl i sie spytal czy nie chce 58k 20181106215148> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): Nie znasz przypadkiem kogoś takiego jak Janush_00? 20181106215200> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): jakis 20mati02 20181106215212> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): Pytam się czy znasz Janush 20181106215219> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): nie zanm \ 20181106215227> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): Jesteś tego pewien? 20181106215227> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): pierwszy raz slysze taki nick 20181106215235> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): na 100 % 20181106215246> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): Wiesz, że kłamstwem daleko nie zajdziesz 20181106215301> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): czemu klamstwem ?> 20181106215307> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): Informuję ciebie, że mogę sprawdzić na jakie konta się logowałeś 20181106215340> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): no dobrze 20181106215413> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): |ASAPD|ASFSA|Matusz. pożyczył tobie 60k na konto Janush, następnie przelałeś to na 20MaTTi02 20181106215427> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): No i z tego samego serialu co otrzymał Janush przelałeś na to konto 20181106215439> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): taak ale janush mu to odda 20181106215446> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): przeciez ma termin 20181106215452> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): A teraz nagle znasz? 20181106215513> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): no zanm ale przeciez odda 20181106215543> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): Dodatkowo mogę ciebie zbanować za przyjmowanie rozdawanego majątku 20181106215556> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): Jak sam napisaleś 20MaTTi02 tobie to dał 20181106215646> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): no napisalem ale przeciez odda janush mu to 60k 20181106215700> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): Dobrze wiem, że Janush to twoje konto 20181106215716> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): nie moje ale sie na nie zalogowalem 20181106215802> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): A kogo, bo widzę, że tylko ty się na nie logowałeś 20181106215816> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): jak tylko ja 20181106215824> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): to jest konto kolegi 20181106215838> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): Kolega grał na nim ostatnio pół roku temu 20181106215841> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): na ktore zalogowalem sie moze z 4 razy albo nawet nie 20181106215849> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): Od pół roku tylko ty się na nie logowałeś 20181106215856> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): ale ten kolega do mnie przychodzi i sie na nie loguje 20181106215905> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): Jaja sobie ze mnie robisz? 20181106215908> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): bo kolega nie ma kompa 20181106215918> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): nie robie tylko mowie prawde 20181106215936> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): Chyba będziesz tłumaczył się w apelacji 20181106215953> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): no ale ta kasa bedzie oddana 20181106220012> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): Twój kolega "pożyczył" 60k przelał je typowi, a potem ten random przelał tą kase tobie? 20181106220059> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): ten random to go poprosilem zeby przelal kase na moje konto za to mu dalem 2k 20181106220122> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): ale te pieniadze beda oddane 20181106220134> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): Gubisz się w tym co piszesz 20181106220147> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): jak gubisz 20181106220158> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): pieniadze bada oddane z konta janusza 20181106220235> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): Gracz pisze skargę. 20181106220243> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): Osobiście się tą sprawą zajmę 20181106220256> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): jaka skarge ? 20181106220331> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): Czemu od razu nie napisałeś, że znasz janusha i Matti przelał ci za twoją prosbą kase? 20181106220400> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): no tak wyszlo ale pieniadze beda oddane z konta janusza 20181106220412> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): No co tak wyszło? 20181106220421> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): Moze za chwile tak wyjsc, ze otrzymasz bana 20181106220436> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): czemu 20181106220459> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): Czyli Janush pożyczył pieniądze aby dać je tobie? 20181106220548> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): tak 20181106220555> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): Kręcisz 20181106220603> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): powiedz w czym 20181106220614> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): kolega przelal mi kase 20181106220616> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): We wszystkim, od czasu jak się ciebie zapytałem o te 58k 20181106220628> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): bo wisial mi kase w realu a nie ma jak odddac 20181106220635> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): Okej, banuje 20181106220641> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): handel poza serwerem 20181106220648> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): nie banuj pliss 20181106220652> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): Czyli jak to było? 20181106220659> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): no mowie ci 20181106220718> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): mateuszowi 20181106220738> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): jausz wziol pozyczke 20181106220741> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): Masz godzine na uzbieranie 60k. Sprzedaj jestera, zdemontuj tune 20181106220757> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): Nie interesuje mnie to jak tego dokonasz, ale masz godzine 20181106220833> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): biore sie do roboty 20181106224510> PM kamilios123(177)>>|Slodziak|Tuszek(55): no mam kase 20181106224530> PM |Slodziak|Tuszek(55)>>kamilios123(177): Przelej mi albo od razu do |ASAPD|ASFSA|Matusz. 20181106224601> ZAPLAC kamilios123(177/394573)>>|Slodziak|Tuszek(55/61601): 60000.00 - z potwierdzeniem 20181106224625> ZAPLAC |Slodziak|Tuszek(55/61601)>>|ASAPD|ASFSA|Matusz.(151/450451): 60000.00 - z potwierdzeniem Skargę zamykam.
 7. |Slodziak|Tuszek

  Skarga na wengoszplamisty

  @Up Zamykam
 8. @|Slodziak|Tuszek Według Mnie to jesteś dobrym Adminem, masz dystans do Siebie a pozostali ''admini'' są za sztywni tylko by wymagali sztywnego grania, rób dale to co robisz a 12 latki się nudzą i piszą skargi i będą pisać o byle co.

  Pozdro #Frączek

  1. |SMSA|Update450

   |SMSA|Update450

   pochwały na członków ekipy

 9. |Slodziak|Tuszek

  Halloween z PYLife

  Cukiereczek
 10. ale cie próbują uwalić na siłę w tej skardze

  1. |Slodziak|Tuszek

   |Slodziak|Tuszek

   To je ustawione, chciałem lajki zdobyć. Jest już prawie 100. 🤣

  2. |SkyF|StrajGer

   |SkyF|StrajGer

   Kuuurła czyli znów odwalasz, nabijasz sobie punkty reputacji na bogu winnych graczach, jak tak moszna, halo polidzja proszem pszyjechać na pylife'a.

  3. |ASAPD|armorek65

   |ASAPD|armorek65

   O kurde Tuszek jaki hakerman 

 11. |Slodziak|Tuszek

  Ogłoszenia SMSA

  30.10.2018 - Młodszy Strażnik @|A-K69N|SMSA|armorek65, odchodzi z frakcji na własne życzenie. 30.10.2018 - Młodszy Strażnik @|SMSA|OPSM|GOLDI*, odchodzi z frakcji na własne życzenie.
 12. |Slodziak|Tuszek

  Ogłoszenia SMSA

  28.10.2018 - Specjalista @|SMSA|Quest.vin, zostaje wydalony z frakcji, powodem tego jest wykonywanie prywatnych czynności (Zakup pojazdu) oraz łamanie KRD na służbie, dodatkowo zostaje wpisany na czarną listę frakcji.
 13. |Slodziak|Tuszek

  Ogłoszenia SMSA

  26.10.2018 - Starszy Mopowy (Strażnik) @RaczejNie, powraca do frakcji po przerwie.
 14. |Slodziak|Tuszek

  Ogłoszenia SMSA

  24.10.2018 - Specjalista @Quest.vin, powraca do frakcji po przerwie.
 15. Taki z Ciebie słodziak, jak ze mnie mnie moderator pylife xD 

×